Teismo psichiatrijos - psichologijos ekspertizių, atliktų kaltinamiesiems, padariusiems seksualinius nusikaltimus prieš vaikus ir paauglius, analizė (1994–2010 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo psichiatrijos - psichologijos ekspertizių, atliktų kaltinamiesiems, padariusiems seksualinius nusikaltimus prieš vaikus ir paauglius, analizė (1994–2010 m.)
Alternative Title:
Forensic psychiatric-psychological examinations of defendants charged with sexual offences against children and adolescents in Lithuania (1994-2010)
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2012, t. 22, Nr. 2, p. 5-11
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1994-2010 m; Ekspertizės baudžiamosiose bylose; Pedofilija; Seksualiniai nusikaltimai; Teismo psichiatrija; Teismo psichiatrijos- psichologijos ekspertizės; Teismo psichologija; 1994-2010; Criminal proceedings; Forensic psychiatric- psychological examinations; Forensic psychiatry; Forensic psychology; Paedophilia; Sexual offences.
Keywords:
LT
1994-2010 m; 20 amžius. 1990-; Ekspertizės baudžiamosiose bylose; Pedofilija; Seksualiniai nusikaltimai; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTPateiktame straipsnyje analizuojami asmenų, kurie padarė seksualinį nusikaltimą prieš vaikus ir paauglius ir kuriems per 17 metų buvo atlikta teismo psichiatrijos ekspertizė, sociopsichologiniai asmenybės ypatumai, psichikos sutrikimų rodikliai ir jų įtaka šio pobūdžio nusikalstamai veikai: nepakaltinamų asmenų skaičius yra nedidelis – tik 7 proc. (iš visų tirtų asmenų grupės, N=787), pagrindinę grupę sudarė sergantys šizofrenija, tai yra 54 proc. Ypatingas dėmesys skirtas sudaryti šių tiriamųjų sociodemografinį portretą, nustatyta, kad tai yra 20-30 metų vyras, neturintis vidurinio išsilavinimo, niekur nedirbantis, teisiamas pirmą kartą, nesukūręs šeimos, anksčiau nors kartą gydytas ar tirtas psichiatrijos įstaigoje dėl protinio atsilikimo ar asmenybės ir elgesio sutrikimo, kas buvo patvirtinta atlikus teismo psichiatrijos ekspertizę. Kruopščiai išnagrinėta šio pobūdžio nusikalstamos veikos motyvacija. Tik nedaugeliu atveju seksualinės prievartos panaudojimas tiesiogiai susijęs su siekimu patenkinti seksualinius poreikius. Mūsų tyrime tik 14 proc. savo kaltę pripažinusių asmenų nurodė šį savo poelgio motyvą. Lyginant asmenų, kuriems buvo diagnozuota pedofilija, ir kitų asmenų, padariusių šio pobūdžio nusikaltimą, skirtumus vertinant asmenybės bruožus ir emocinės sferos ypatumus bei socialinę demografinę šių asmenų charakteristiką, esminių skirtumų nestebima, išskyrus tai, kad pedofilai daugiau pasižymėjo nepriklausomumu bei savarankiškumu. [Iš leidinio]

ENThe authors analyse sociopsychological characteristics, indicators of mental disorders and their impact on criminal sexual activities of defendants examined by Lithuanian National Forensic Psychiatric Service in 17 years. Irresponsibility was established only in 7% (of the total sample N =787), most of the cases diagnozed as schizophrenic. Much effort was given to the construction of a sociodemographical portrait of the examinees. It appeared to be a 20-30 year-old male with lower than secondary education, unmarried, unemployed, without former convictions, previously at least once treated or examined at psychiatric facility due to mental retardation or personality and behavior disorder, confirmed by the forensic examination. Thorough investigation into motivation of the imputed offence revealed quite a few cases when sexual violence had a direct connection with satisfaction of defendant’s sexual needs (only 14% of those pleading themselves guilty). Comparison of personality traits, emotional peculiarities and sociodemographic characteristics of defendants with the diagnosis of paedophilia and other perpetrators of criminal activities of the same kind disclosed no substancial differences, except that paedophiles were more notable for independence and autonomy. [text from author]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti / Gintautas Sakalauskas. Teisė. 2019, t. 111, p. 23-44.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34908
Updated:
2021-02-25 09:43:29
Metrics:
Views: 39    Downloads: 11
Export: