Mokymosi motyvacijos ir autonominių svetimosios kalbos studijų sinergija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi motyvacijos ir autonominių svetimosios kalbos studijų sinergija
Alternative Title:
Synergy of learning motivation and autonomous foreign language studies
In the Journal:
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTSvetimosios kalbos arba užsienio kalbos mokymasis neapsiriboja tik kognityvine užduotimi, todėl ta užduotis ir įveikiama nevienodai sėkmingai. Svetimosios kalbos išmokimo sėkmę ir tempą lemia pagrindinis faktorius – motyvacija. Motyvacija yra raktas, kuris veikia geriau veikiant pačiam, negu paliepus. Straipsnyje svetimosios kalbos studijų metodika ir studento autonomiškumas nagrinėjamas kaip motyvuoto besimokančiojo savarankiškos svetimosios kalbos studijos, o individualizacija suprantama kaip atžvalga į asmenybės, grupės studentų individualių savybių kryptingą formavimą ir studentų gebėjimą kryptingai ir savarankiškai vadovauti savoms svetimosios kalbos studijoms, prisiimant atsakomybę už savo veiklą. Straipsnyje nagrinėjama problema: kaip studentų motyvacija veikia svetimosios kalbos išmokimo sėkmę, todėl tyrimo tikslas yra nustatyti, ar yra sinergetinis ryšys tarp mokymosi motyvacijos ir sėkmės. Tyrimo objektu pasirinktos studentų svetimosios kalbos autonominės studijos. Taikyti tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, kiekybinis tyrimas, duomenų statistinė analizė. Tyrimas buvo atliktas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Nustatyta, kad kuo daugiau studentams buvo suteikta autonomiškumo mokantis svetimosios kalbos, tuo labiau augo jų motyvacija mokytis. Autonominės svetimosios kalbos studijos turi būti skatinamos, suteikiant besimokantiesiems prisiimti atsakomybės už mokymąsi ir tuo būdu didinant jų mokymosi motyvaciją. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad yra sinerginis ryšys tarp mokymosi motyvacijos ir sėkmės.Reikšminiai žodžiai: Instrumentalioji motyvacija; Integracinė motyvacija; Mokymosi motyvacija; Nenurodyta; Instrumental motivation; Integrative motivation; Learning motivation; No produce.

ENThe paper presents the methodology of learning motivation in second language acquisition and the major types of motivation. Instrumental motivation drives the learner to acquire another language for money, career or power. Integrative motivation arises out of a desire to identify with the culture or community of that language. A research was carried out in some tertiary institutions. The analysis of the relationship between students' motivation, attitude, the level of responsibility and students needs and wishes was revealed (p=.02; r=.183*). Statistically significant correlation between learners' motivation and the sense of responsibility was found (p=.000; r=.646**). Statistical significance between learning motivation and students' need for autonomous studies was established with the help of ANOVA (p=.02; r=3.742). A conclusion was drawn that students' wishes and needs to work independently depend on their motivation, attitude and responsibility. The higher motivation, the more autonomous learning students want to have in this learning process. Students' ability to study independently has a positive influence on their higher EFL achievements. [text from author]

ISSN:
1392-592X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34906
Updated:
2017-09-05 15:57:52
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: