Technikos tekstų analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technikos tekstų analizė
Alternative Title:
Linguistic analysis of Lithuanian technical texts
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dalykinė kalba; Gramatika; Kalbos kultūra; Leksika; Lietuvių kalbos technikos tekstai; Lingvistinė analizė; Pertekliniai žodžiai; Sinonimai; Technikos tekstai; Techniniai tekstai; Grammar; Language culture; Lexis; Linguistic analysis; Lithuanian; Lithuanian technical texts; Pleonasm; Professional lexis; Synonyms; Technical texts.
Keywords:
LT
Dalykinė kalba; Gramatika; Kalbos kultūra / Language culture; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Lietuvių kalbos technikos tekstai; Lingvistinė analizė; Pertekliniai žodžiai; Sinonimai / Synonyms; Technikos tekstai; Techniniai tekstai; Rusų kalba / Russian language.
EN
Grammar; Language culture; Lexis; Linguistic analysis; Lithuanian technical texts; Pleonasm; Professional lexis; Synonyms; Technical texts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos technikos tekstų kalbos ypatybės, atkreipiamas dėmesys į žodžių perteklių – būdingą technikos tekstų ydą. Kaip rodo dažnas statybos ir architektūros sričių tekstas, žodžių perteklius juose paprastai atsiranda tada, kai autoriai vartoja trafaretiniais tapusius žodžius ir jų derinius. Straipsnyje pavieniui apžvelgiami žodžiai ir žodžių junginiai „naudoti“, „skirti“, aplinkybė su „esant“, nelogiškas žodžio „(tarpu)savyje“ vartojimas, perteklinis žodis „procesas“ (džiūvimo procesas (=džiūvimas), pasitelkiamas rusų kalbos pavyzdžiu, nelogiškos žodžių samplaikos, kurių bendras bruožas – perteklius ir alogiškumas („išorinė aplinka“, „kokybiškai pagerinti“, „įvairūs variantai“), žodžiai „kiekis“, „skaičius“, „apimtis“, „laipsnis“, „lygis“, kurie techniniuose testuose dažnai sudaro perteklinius derinius kartu su veiksmažodžiais „išaugo/padidėjo“, perteklinis padalyvis „atsižvelgiant“ ir kiti be reikalo kaišiojami žodžiai „atžvilgiu“, „požiūriu“, „būdu“, „remiantis“. Antroje straipsnio dalyje aptariama netaisyklinga veiksmažodžių „įrengti“ ir „vykdyti“ vartosena, taip pat anglybės: kontroliuoti, komplikuotumas, sąlygoti, technologinis, harmonizavimas, reguliarus planas, okupuoti.

ENThe article discusses peculiarities of the language of technical texts, attention is focused on redundant words, which is a characteristic vice of technical texts. As common text in the fields of construction and architecture shows, redundancy of words in them usually is caused by the use of words and their combinations that have turned into clichés. The article individually discusses the following words and word combinations: "to use", "to assign", adverbial modifier with the word "given", illogical use of the word "each other", redundant word "process" (drying process (=drying), use of Russian examples, illogical combination of words, the common feature of which is redundancy and lack of logic ("external environment", "to make quality improvement", "various versions"), the word "quantity", "number", "volume", "degree", "level", which in technical texts often form redundant combinations with verbs, such as "grew/increased", redundant adverbial gerund "taking into consideration" and other words used without any need, such as "in respect", "in point of view", "by the mode of ", "based on". The second part of the article discusses incorrect use of verbs "to install" and "to execute", and English words: to control, complication, to cause, technological, harmonisation, regular plan, to occupy.

ISSN:
1392-592X
Related Publications:
Suvirinimo terminijos apžvalga / Angelika Petrėtienė, Jelena Škamat, Jolita Siniauskaitė. Santalka. 2006, t. 14, Nr. 4, p. 45-49.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34897
Updated:
2014-04-17 17:43:13
Metrics:
Views: 3
Export: