Lietuvos jūrininkų, dirbančių jūroje, gyvenimo kokybės analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos jūrininkų, dirbančių jūroje, gyvenimo kokybės analizė
Alternative Title:
Analysis of the quality of life at sea of Lithuanian seafarers
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2011, t. 21, Nr. 7, p. 22-26
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gyvenimo kokybė; Jūrininkai; Jūrininkas; Quality of life; Seafarers; Seaman.
Keywords:
LT
Gyvenimo kokybė; Jūrininkai; Jūrininkas.
EN
Quality of life; Seafarers; Seaman.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos jūrininkų, dirbančių jūroje, gyvenimo kokybę jiems dirbant jūroje. Buvo apklausti 227 Lietuvos jūrininkai. Apklausa buvo siekiama ištirti Lietuvos jūrininkų gyvenimo kokybę jiems dirbant jūroje, akcentuojant jų profesinėje veikloje svarbias gyvenimo sritis, tokias, kaip: profesiniai (rizikos) veiksniai; pagrindiniai Lietuvos jūrininkų sveikatos sutrikimai; jūrininkų gyvenimo kokybės įvertinimas naudojant SF - 36 sveikatos kokybės klausimyną; žinias apie sveikatą, įvertinant faktą, kad daugelis specifinių jūroje atsirandančių rizikos veiksnių yra neišvengiami ir nepakeičiami, tačiau juos įmanoma modifikuoti papildant ar kuriant naujas strategijas, siekiant sumažinti tų veiksnių poveikį jūrininkų sveikatai. Tyrimas atliktas 2010 m. gruodžio – 2011 m. balandžio mėnesiais. Buvo tirti jūrininkai nuo 21 iki 61 (vidurkis - 42,4 (SN - 11,3) m.) metų amžiaus. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad labiausiai jūrininkų sveikatą darbo metu veikia šie profesiniai rizikos veiksniai: vibracija – 28,2 proc., triukšmas – 18,5 proc., stresas – 17,5 proc., didelis darbo krūvis – 14,9 proc. ir nuovargis – 11,4 proc.Dauguma respondentų (77 proc.) patyrė silpną fizinį skausmą per pastarąsias 4 savaites. Jokio fizinio skausmo nepatyrė mažas skaičius respondentų – 12 proc. Labai silpną fizinį skausmą patyrė tik 11 proc. Beveik pusė respondentų (47 proc.) savo sveikatą vertina gerai. Panašus respondentų skaičius savo sveikatą vertina puikiai (22 proc.) ir labai gerai (21 proc.). Tik 10 proc. jūrininkų savo sveikatą vertina patenkinamai. Daugiau nei pusei respondentų (75 proc.) fizinės sveikatos ar emocinės problemos vidutiniškai trukdė normaliai socialinei respondentų veiklai su šeima, draugais ar kitais asmenimis. 13 proc. respondentų pažymėjo, kad tik šiek tiek buvo paveikta normali socialinė veikla. Panašus skaičius (12 proc.) respondentų teigė, kad jie jokio poveikio nepatyrė. [Iš leidinio]

ENAim – to analyze the Lithuanian seamen, offshore workers, the quality of life while they are engaged in the sea. During interrogation were 277 Lithuanian seamen. The survey aimed to examine the quality of life of Lithuanian seafarers at sea when it is working with an emphasis on their professional life in the relevant areas, such as professional (risk) factors, the main Lithuanian seafarers’ health problems, quality of life for seafarers using the SF - 36 Health Quality questionnaire, and knowledge of health, assessment of the fact that many of the specific marine risks are inevitable and indispensable, but they can be modified, or in addition to developing new strategies to reduce those factors on the health of seafarers. The survey conducted in 2010 December - 2011 April. The testing sailors from 21 to 61 (average – 42.4 (SD – 11.3) years) years of age. The study showed that most seafarers’ health at work is that, such risk factors, "vibrations" – 28.2 percent, "noise" - 18.5 percent, "stress" – 17.5 percent, "considerable work load" – 14.9 percent and "fatigue" – 11.4 percent. The majority of respondents (77 percent.) Experienced mild physical pain during the past four weeks.There was no physical pain suffered small number of respondents – 12 percent. Very poor physical pain experienced by only 11 percent. Almost half of respondents (47 percent) perceived their health as "good". A similar number of respondents perceived their health as "excellent" (22 percent), and "very good" (21 percent). Only 10 percent seafarers perceived their health as "satisfactory". More than half of respondents (75 percent.) Physical or emotional health problems prevented the normal average respondents social activities with family, friends or others. 13 percent respondents said that was only slightly influenced by the normal social activities. A similar number (12 percent) respondents said that they did not suffer any impact. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Neigiami jūrininkų emociniai išgyvenimai : ypatumai ir jų profilaktikos gairės / Saulius Lileikis. Acta paedagogica Vilnensia. 2008, t. 20, p. 187-203.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34886
Updated:
2021-02-25 09:43:32
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: