Žemaitijos regiono katalikų bažnyčios XV-XVIII a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos regiono katalikų bažnyčios XV-XVIII a
Alternative Title:
Catholic Churches in Samogitia
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 34, P. 229-244. Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Varniai; Lietuva (Lithuania); Bažnyčios istorija / Church history; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama nagrinėjamo regiono katalikų bažnyčių raida ir religinė praktika XV-XVIII a. Nagrinėjami pirmieji steigėjai, parapinio tinklo plėtra, regiono priklausomybė dekanatams, Varnių mūrinės Katedros įtaka regiono bažnyčių architektūrai, brolijų steigimas, stebuklingi paveikslai. Straipsnio gale pateikiama svarbiausia informacija apie XV-XVIII a. regione įsteigtas bažnyčias. Straipsnyje apibendrinama nagrinėjamo regiono bažnyčių padėtis, tačiau kartu lyginama su simptomiškais viso LDK regiono katalikų bažnyčių reiškiniais. Žvilgsnis į nagrinėjamo regiono bažnyčias XV-XVIII a. laikotarpyje atskleidžia iš esmės visai Žemaitijai, o dažnai ir visai LDK simptomiškus tiek meno, tiek religinės praktikos reiškinius. Tiesa, specifika egzistavo. Pavyzdžiui, mūrinė architektūra gerokai „vėlavo“ regione, tuo tarpu įrengtas Kryžiaus kelias buvo pats pirmasis visoje LDK. Kaip matyti iš vėlesnės Žemaitijos vyskupijos plėtros, nagrinėjamas regionas buvo ypač svarbus ankstyvajame laikotarpyje, tačiau platesnių išvadų kol kas daryti nederėtų. Tikėtina, pateikta medžiaga leis geriau pažinti regiono specifiką, o apibendrinimus bus galima lyginti su kitų regionų tyrinėjimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žemaitija (Samogitia); Katalikų bažnyčios; Bažnyčių steigėjai; Bažnyčių pastatai; Religinės bendruomenės ir kultai; Samogitian region; Catholic churches; The 15th-18th centuries; The founders of churches; Churchn buildings; Religious practice.

ENThe article discusses the development and religious practices of the region of Samogitia in the 15th – 18th centuries. A great deal of attention is paid to first parish founders, the development of the network of parishes, deaneries of the region, the impact of the Varniai Cathedral on the church architecture of the region, the establishment of brotherhoods, and wonderful paintings. Most important information about churches established in the region in the 15th – 18th centuries is presented at the end of the article. The article also reviews the condition of churches of the region, at the same time comparing it with all church phenomena across the Grand Duchy of Lithuania. An insight into the life of churches of the region in the 15th-18th centuries reveals symptomatic artistic as well as religious practices characteristic of the whole of Samogitia and the Grand Duchy of Lithuania. However, there were certain specific characteristics. For example, masonry architecture was a rather “late” phenomenon in the region, whereas the Way of the Cross was the first across the whole Grand Duchy of Lithuania. As it can be seen from the further development of the Samogitian Diocese, the region was significantly important in the early period, however, wider conclusions should still be avoided. The material of the article will most probably help better understand the specifics of the region, whereas reviews may further be compared with the analysis of other regions.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Batakių Šv. Onos bažnyčia / Mindaugas Paknys. Tauragės kraštas : istorija, kultūra, meno paminklai / sudarytoja Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. P. 212-224.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3486
Updated:
2020-02-07 11:25:52
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: