Impact of new public management on efficiency of work and quality of services in vocational education institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of new public management on efficiency of work and quality of services in vocational education institutions
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2011, Nr. 20, p. 62-79
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Autonomija; Biudžetinė įstaiga; Naujoji viešoji vadyba; Paslaugų kokybė; Profesinis mokymas; Suinteresuoti asmenys; Vadyba; Veiklos efektyvumas; Autonomy; Budgetary institution; Efficiency of work; New Public Management; Public establishment; Quality of services; Stakeholders; Training; Vocational education and; Vocational education and training.
Keywords:
LT
Autonomija; Biudžetinė įstaiga; Naujoji viešoji vadyba; Paslaugų kokybė; Profesinis rengimas / Vocational training; Suinteresuoti asmenys; Vadyba; Veiklos efektyvumas.
EN
Autonomy; Budgetary institution; Efficiency of work; Public establishment; Public Management; Quality of services; Stakeholders; Training; Vocational education and training; Vocational education and.
Summary / Abstract:

LT[...] 2003 m. LR Vyriausybė pradėjo vykdyti eksperimentinę programą, kuria dalį valstybinių mokyklų pertvarkė į viešąsias įstaigas. Tai suteikė šioms įstaigoms daugiau vadybinės ir finansinės autonomijos. Visuotinis dalininkų (įmonių, savivaldybių, darbdavių organizacijų atstovų) susitikimas tapo svarbiausiu įstaigos valdymo organu, ir tai savo ruožtu decentralizavo sprendimų priėmimą. Finansinė autonomija leidžia be Ministerijos koordinavimo valdyti įstaigų turtą ir pajamas. Pertvarka yra pagrįsta naująja viešąja vadyba, teigiančia, kad rinkos mechanizmų ir principų (autonomijos, rinkos dalyvių įtraukimo ir kt.) įdiegimas viešųjų paslaugų sektoriuje pagerins jo veiklą. Šio tyrimo tikslas - ištirti, kaip (ir ar) pakito pertvarkytų įstaigų veiklos efektyvumas ir paslaugų kokybė. Gauti rezultatai rodo, kad viešosios įstaigos veikia efektyviau, tačiau formalus įstaigos statusas neturi tiesioginės įtakos paslaugų kokybei. Viešosios įstaigos turi daugiau galimybių gerinti paslaugų kokybę, tačiau jos nebūtinai daro tai dažniau negu nepertvarkytos įstaigos. Vadinasi, viešosiose įstaigose turėtų būti įdiegti papildomi paslaugų kokybės gerinimo mechanizmai, pavyzdžiui, veiklos kriterijai, kurie taikomi šalyse, decentralizavusiose savo profesinio mokymo sistemas. Vis dėlto viešąsias įstaigas apibendrintai galima laikyti geresnėmis už biudžetines, kadangi jos veikia efektyviau ir turi daugiau galimybių gerinti teikiamų paslaugų kokybę. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the impact of New Public Management on efficiency of work and quality of services in vocational education and training institutions. The basis of the research is the experimental reform that implemented greater managerial and financial autonomy in 13 state vocational schools starting with 2003. Autonomy is one the principles of NPM that, according to the theory, increases efficiency of work and quality of services in public sector providers. In order to analyse autonomy's impact on these variables after the reform, maximally similar institutions (those that underwent the reform and those that did not) are compared using quantitative and qualitative methods. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34842
Updated:
2018-12-17 13:09:02
Metrics:
Views: 7
Export: