Michał Twarowski (Mykolas Tvarauskas) i jego "Słownik"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Michał Twarowski (Mykolas Tvarauskas) i jego "Słownik"
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2000, Nr. 25, p. 105-113
Notes:
Reikšminiai žodžiai: JAV; JAV lietuvių knyga; Jonas Šliūpas; Knygos lietuvių kalba; Leidiniai; Lietuvių emigracija; Mykolas Tvarauskas (Michal Twarowski); Mykolas Tvarauskas (Michal Twarowski); Periodika; Spauda; Spaustuvės; Tekstologinė analizė; Žodynai; „Tlumoczius arba Slownikas Angielckaj-Lietuwyszkas ir Lietuwyszkaj-Angielckas“; Amerikos lietuvių knyga; Dictionaries; Jonas Šliūpas; Lietuvių emigracija; Lithuanian book in the USA; Lithuanian books; Michal Twarowski; Mykolas Tvarauskas (Michal Twarowski); Periodicals; Printing houses; Publications; Publishing; Textual analysis; USA; „Tlumoczius arba Slownikas Angielckaj-Lietuwyszkas ir Lietuwyszkaj-Angielckas“.
Keywords:
LT
JAV lietuvių knyga; Jonas Šliūpas; Knygos lietuvių kalba; Leidiniai; Lietuvių emigracija; Mykolas Tvarauskas (Michal Twarowski); Periodika; Spauda / Press; Spaustuvės; Tekstologinė analizė; Tlumoczius arba Slownikas Angielckaj-Lietuwyszkas ir Lietuwyszkaj-Angielckas; Žodynai; Anglų kalba / English language.
EN
Amerikos lietuvių knyga; Dictionaries; Lithuanian book in the USA; Lithuanian books; Michal Twarowski; Periodicals; Printing houses; Publications; Textual analysis.
Summary / Abstract:

LTMykolas Tvarauskas (1844-1912) – spausdinimo lietuvių kalba Jungtinėse Amerikos Valstijose pradininkas. 1874-1875 m. M. Tvarauskas įsteigė pirmąją lietuvišką spaustuvę Šamokine (Pensilvanija, JAV). Jis buvo pirmosios lietuviškos knygos Amerikoje – dvikalbio anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų kalbų žodyno „Tlumaczius arba Slownikas Angielckaj-Lietuwyszkas ir Lietuwiszkaj-Angielckas“ – autorius, redaktorius ir leidėjas. Iki šiol išliko tik vienas šios knygos egzempliorius ir reklaminis bukletas lietuviams „Mieli broliai“. 1997 m. „Minties“ leidykla išleido abiejų leidinių faksimiles. Tai labai vertingas šaltinis istorikams ir kalbininkams. Šiuose leidiniuose naudojama kitokia rašyba nei dabartiniu metu. M. Tvarauskas vartojo savo gimtojo krašto, Kybartų, tarmę, t. y. vakarų aukštaičių pietvakarinės dalies tarmę. Naujame leidime pateikiami Lietuvos mokslininkų straipsniai, skirti M. Tvarausko gyvenimui, veiklai ir „Žodynui“. [versta iš angliškos santraukos]

ENMichał Twarowski (1844-1912) was a pioneer of printing in Lithuanian in the U.S. Between 1874 and 1875 Twarowski founded the first Lithuanian printing house in the U.S. located in Shamokin (Pennsylvania). He was the author as well as an editor and printer of the first Lithuanian book in the U.S. - a bilingual English-Lithuanian and Lithuanian-English Dictionary (Tlumaczius arba Slownikas Angielckaj-Lietuwyszkas ir Lietuwiszkaj-Angielcaks, Shamokin 1875). Only one original copy of the book and an advertising brochure, addressed to Lithuanians (called „Dear Brothers"), has survived. In 1997 "Mintys" Publishing House reprinted both literary monuments. They are very valuable as the sources for historical and linguistic research. The spelling orthography used in these publications are different than today. Their language is based on the West South form of the West High Lithuanian dialect used in the Kibartai area where Twarowski was born. This edition is accompanied with articles written by Lithuanian scholars and devoted to Twarowski's life, his activities and the "Dictionary". [text from author]

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34826
Updated:
2021-03-04 09:27:02
Metrics:
Views: 9
Export: