Baudžiamoji atsakomybė už disponavimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis Europos Sąjungoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamoji atsakomybė už disponavimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis Europos Sąjungoje
Alternative Title:
Criminal amenability for disposion of narcotic drugs and psychotropic substances
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 29 (21), p. 15-30
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji atsakomybė; Narkotikų turėjimas; Narkotikų vartojimas; Narkotinės medžiagos; Psichotropinės medžiagos, baudžiamoji atsakomybė; Criminal liability; Criminal responsibility; Narcotics drugs; Possession of drugs; Psychotropic substances; Use of drugs.
Keywords:
LT
Baudžiamoji atsakomybė; Narkotikų turėjimas; Narkotikų vartojimas; Narkotinės medžiagos; Psichotropinės medžiagos, baudžiamoji atsakomybė.
EN
Criminal liability; Criminal responsibility; Narcotics drugs; Possession of drugs; Psychotropic substances; Use of drugs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lyginamuoju aspektu nagrinėjama, kaip sureguliuoti atskiri, su narkotiniais nusikaltimais susiję klausimai Europos Sąjungos (toliau ES) šalyse. Aptarta ES šalių pozicija dėl narkotikų vartojimo, turėjimo, neteisėtos prekybos jais, narkotinių medžiagų klasifikavimo. Trumpai apžvelgiami ir Lietuvos baudžiamieji įstatymai – tiek dabar galiojantys, tiek būsimi, bei nustatyta jų vieta ES įstatymuose. Straipsnio tikslas – apžvelgti atskirų ES šalių pozicijas bei įvertinti, kiek bendros politikos šiais klausimais laikosi ES valstybės, ar Lietuvos įstatymai atitinka ES įstatymų nuostatas. ES šalių pozicijos bus nagrinėjamos atsižvelgiant į tris Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau JTO) konvencijas (1961, 1977, 1988) [1; 2; 3], nes visos ES šalys yra jų dalyvės ir įsipareigojusios laikytis konvencijų nuostatų. Straipsnyje pateikti statistiniai duomenys yra gauti iš Europos monitoringo centro. Panagrinėjusi atskirų šalių pozicijas autorė prieina išvadą, kad skirtumai ES šalyse reguliuojant baudžiamosios atsakomybės už disponavimą narkotikais klausimą išlieka, tačiau jie nėra esminiai ir tai natūralu, nes tarptautiniuose dokumentuose įtvirtinti tik pagrindiniai principai, o jų inkorporavimas į nacionalinius įstatymus paliekamas šalių nuožiūrai. [Iš leidinio]

ENThe author of this article using comparative method of study analizes how in the European Union countries are regulated the variuos aspects of narcotic drug crimes. It is looked more precisely what position the countries of EU took regulating such questions as the use, possession of drugs, illegal trafficing in narcotic drugs and their clasification. The author analizes Lithuanian criminal laws too – the ones in force now and the newly accepted Criminal code which is not in force yet – the aim of it – to see how and if they reflect the positions of EU laws. The aim of the article – to look at different EU countries’ positions and evaluate, how unified policy is in the EU countries and look if Lithuanian laws conform to EU laws and position. The positions of EU countries are analized using the last three Conventions of United Nations organization (1961, 1977, 1988), because the all European Countries are the participants of these Conventions and by joining them obliged to fulfill their regulations. The statistical information which is given in the article is taken from the European Monitoring Centre. After analizing the positions of various European Union countries the author makes the conclusion that there are differences in the EU countries while regulating the questions of criminal amenability for disposition of narcotic drugs but those differences are not essential and that it is natural because the international documents give the basic principles and guidances while the incorporation of them into national legal system is left to the discretion of the participating countries. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34819
Updated:
2018-12-17 11:03:40
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: