Vartotojų informacijos poreikių įvairovė ir informacinių technologijų vaidmuo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vartotojų informacijos poreikių įvairovė ir informacinių technologijų vaidmuo
Alternative Title:
Variety of user information needs and the role of information technology
In the Book:
Keywords:
LT
Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTVerslo valdymo informacijos poreikių tenkinimas informacinių technologijų (IT) pagalba kėlė ir kelia nemažai diskusiju dėl šio tenkinimo efektyvumo. Egzistuojanti nuomonių įvairovė ir diskusijos paskatino atlikti tyrimą tarp verslo valdymo informacijos vartotojų, siekiant nustatyti, kaip gerai tenkinami įvairūs informacijos poreikiai - paprasti ir sudėtingi, bendrieji ir specifiniai. Pagrindinis dėmesys tyrime skirtas tokiems poreikiams kaip vidinės ir išorinės aplinkos stebėjimas, kompetencijos kaupimas, sprendimų informacijos poreikių tenkinimas. Tyrimo rezultatai rodo, kad įvairiems poreikiams tenkinti IT naudojimas yra nevienodai efektyvus: gana gerai vertinamos tarnybinės IT funkcijos - informacijos kaupimas, organizavimas, paieška, tačiau sudėtingiems ir mažiau apibrėžtiems poreikiams tenkinti IT potencialas yra mažesnis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacijos technologija; Informacijos poreikiai; Information technology; Information needs.

ENMeeting the information needs of business management by the use information technology (IT) has created and still creates a number of discussions on the efficiency of this process. The existing opinions and their variety has initiated a research among the business management information users with the goal of estimating how well the assorted information needs are met - simple and complex, common and specific. The principal focus of the performed research has been on such information needs as monitoring of internal and external environment, accumulation of experience and competence information, support of decision making information needs. The results show that IT use to satisfy assorted information needs is of different efficiency: positive responses have been made about the base-level IT functions - information storage, structuring, retrieval; for complex and less-defined information needs the potential of IT has been defined as having less impact. The underlying principle for efficient IT use is "more with less" - leaving intelligent action and choices to the users, while IT would be entitled to provide simple yet efficient support tools. [From the publication]

ISBN:
9955098716
Related Publications:
Informacinių technologijų plėtojimas : realybė ir nauji iššūkiai / Rimvydas Skyrius. Viešasis administravimas. 2006, Nr. 3-4, p. 54-62.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/348
Updated:
2013-04-28 15:15:55
Metrics:
Views: 49
Export: