Pasiruošimo teisminiam bylos nagrinėjimui stadija naujame civilinio proceso kodekse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasiruošimo teisminiam bylos nagrinėjimui stadija naujame civilinio proceso kodekse
Alternative Title:
Pre–trial stage in the draft Code of Civil procedure
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 28 (20), p. 155-163
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Civilinio proceso kodeksas; Civilinis procesas; Pasirengimas teisminiam nagrinėjimui, civilinis procesas, civilinės bylos, procedūrinis ekonomiškumas, koncentruotumas; Pasiruošimas nagrinėti bylą; Civil procedure; Code of Civil Procedure; Pre-trial stage, civil procedure, civil cases, procedural economy, concentration; Preparation for the trial.
Keywords:
LT
Teisingumas / Justice; Civilinis procesas; Teismų praktika / Case-law; Teismų praktika / Case-law; Teisės šaltiniai / Sources of law.
EN
Civil procedure; Code of Civil Procedure; Preparation for the trial; Pre-trial stage, civil procedure, civil cases, procedural economy, concentration.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu Europos valstybių civilinio proceso teisėje pastebimas ypač ryškus proceso operatyvumo, ekonomijos, koncentruotumo principų reikšmės didėjimas. Tai paaiškinama tiek nuolat augančiu teismų darbo krūviu, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo pozicija, susijusia su civilinių bylų nagrinėjimo terminais. Daugelyje civilinių bylų konstatuotas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio, įtvirtinančio teisę į tinkamą teismo procesą, pažeidimas būtent dėl pernelyg ilgos bylų nagrinėjimo trukmės. Todėl valstybių civilinio proceso įstatymuose įtvirtinamos nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti kiek įmanomą operatyvesnį, ekonomiškesnį ir kartu teisingą teismo procesą. Šių tikslų buvo siekiama ir rengiant naująjį Lietuvos civilinio proceso kodeksą (toliau – naujasis CPK). Proceso operatyvumo, ekonomijos bei koncentruotumo principų tinkamo įgyvendinimo požiūriu viena iš pačių svarbiausių civilinio proceso stadijų yra pasiruošimo teisminiam bylos nagrinėjimui stadija. Nesunku pastebėti, jog ši stadija naujajame CPK reglamentuojama visiškai naujai. Atskleisti šias naujoves yra pagrindinis šio straipsnio tikslas. Žinoma, bet kokios siūlomos teisinio reglamentavimo naujovės nėra savitikslės – jos skirtos užtikrinti parengiamajai stadijai keliamų tikslų realizavimą ir iš esmės yra siūlomi egzistuojančių problemų sprendimo būdai. Todėl prieš aptariant naujajame CPK numatomas naujoves, aptariama pasiruošimo teisminiam bylos nagrinėjimui stadijai, keliami tikslai ir uždaviniai bei atskleidžiami kai kurie dabartinės šios stadijos teisinės reglamentacijos trūkumai. [Iš leidinio]

ENDuring the last years in the civil procedure of Western European countries the paramount importance is given to the principles of procedural economy, effectiveness and concentration. This tendency can easily be explained by the growing caseload of courts, as well as by the position of the European Court of Human Rights, related to the terms of investigation of civil cases. This tendency was also taken into account while preparing the new Code of Civil procedure of Lithuania. From the standpoint of the aforementioned principles, one of the most important stages of civil procedure is the pre–trial stage. Thus the main target of this article is to disclose the novelties of the legal regulation of pre–trial stage in the new Code of Civil procedure. As any innovation is always related to the certain aims, the article also deals with the tasks, given to the pre–trial stage as well as certain problems of the present legal regulation. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34771
Updated:
2018-12-17 11:03:35
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: