Lietuvos mokslininkų perspektyvos Europos Sąjungos mokslo rinkoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokslininkų perspektyvos Europos Sąjungos mokslo rinkoje
Alternative Title:
Perspectives of Lithuanian scientists in the market of European Union
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Europos mokslinių tyrimų erdvė; Europos tyrimai; Lietuvos mokslininkai; Mokslininkai; Mokslininkų potencialas; Mokslo potencialas; Rinka; Tyrimų ir plėtros institucijos; Žiniomis grįsta visuomenė; Žinių visuomenė; European Research Area; European Union; European reseach; Knowledge based society; Knowledge society; Lithuanian scientists; Market; Potential of scientists; Potential of the science; Research and development institutions; Scientists; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Europos mokslinių tyrimų erdvė; Europos tyrimai; Lietuvos mokslininkai; Mokslininkai / Scientists; Mokslo potencialas; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Tyrimų ir plėtros institucijos; Žiniomis grįsta visuomenė; Žinių visuomenė.
EN
European reseach; European Research Area; Knowledge based society; Knowledge society; Lithuanian scientists; Market; Potential of scientists; Potential of the science; Research and development institutions.
Summary / Abstract:

LTLisabonos bendra švietimo ir mokslo strategija yra svarbi priemonė užtikrinti Europos Sąjungos (ES) gebėjimą konkuruoti su JAV ir sparčiai besivystančiomis Azijos šalimis. ES šalių švietimo sistemoms keliamas bendras tikslas – modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas pagal žinių visuomenės poreikius. Tarp svarbiausių mokslo politikos uždavinių atsiduria investicijų į mokslą skatinimas bei vieningos Europos mokslo erdvės sukūrimas. Straipsnyje svarstomos Lietuvos mokslinio potencialo perspektyvos ir gebėjimas konkuruoti Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Daugiausia dėmesio skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų atstovams dėl ypatingos jų mokslinių disciplinų vietos kuriant nacionalinio ir daugiašalio lygmens žinių visuomenę. Pažymima, kad galimybes įsidarbinti užsienio mokslo institucijose kol kas vis dar neretai riboja tų šalių darbo įstatymai ir tai, kad ne visada pripažįstami tarptautiniai Lietuvos aukštojo mokslo diplomai, daug kitų objektyvių ir subjektyvių veiksnių. Lietuvai tapus ES nare ir Bolonijos proceso dalyve, objektyvios priežastys bus šalinamos, bet tai nereiškia jokių garantijų, kad Lietuvos mokslininkai turės lygias galimybes sėkmingai varžytis ES mokslo darbo rinkoje, ypač humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Šiuo metu galima teigti, kad Rytų mokslininkų potencialas yra toleruojamas ir panaudojamas Vakaruose, nes Vakarams jo reikia, kadangi siekiama bendro ES tikslo – sukurti žinių visuomenę.

ENThe article is mainly devoted to the discussion on the potential of the scientists from the new member states (EU-10) to compete in European Research Area (ERA). Analysis of the situation in Lithuania is based on recent statistical data, qualitative data gathered in 2001-2002 research and findings of the Enwise Expert Group in 2003. Here is an attempt to show that Lithuanian scientists on the leading positions in the Research and Development institutions outside Lithuania regardless of positive changes towards equal rights and opportunities in the labour market of the EU, were and are an exception rather than a rule. The discourse of the two "Europes" (The intellectual gap between the West and East) especially in the field of the humanities and social sciences can be considered among the main obstacle towards full integration of the Lithuanian scientists in ERA. At present the intellectual potential of Lithuanian scientists is tolerated and used in ERA because of the EU objective to create a knowledge based society in the Old Continent. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34764
Updated:
2013-04-28 23:11:50
Metrics:
Views: 2
Export: