Asmenų pasikeitimas prievolėje (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenų pasikeitimas prievolėje (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai)
Alternative Title:
Change of persons in an obligation (some theoretical and practical aspects)
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 28 (20), p. 96-104
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenų pasikeitimas; Faktoringo sutartis; Pasikeitimas asmenų; Prievolės; Subrogacija; Change of persons; Factoring contract; Obligation; Subrogation.
Keywords:
LT
Asmenų pasikeitimas; Faktoringo sutartis; Pasikeitimas asmenų; Prievolės; Subrogacija.
EN
Change of persons; Factoring contract; Obligation; Subrogation.
Summary / Abstract:

LTAsmenų pasikeitimo prievolėje atskiri institutai iš tiesų yra reikšmingi civilinei teisinei apyvartai. Todėl teisingas naujojo Civilinio kodekso (toliau – CK) normų aiškinimas ir taikymas yra itin svarbus. Straipsnyje nagrinėjami asmenų pasikeitimo prievolėje institutų esmė, reikšmė, taip pat teisinio reglamentavimo ypatumai naujajame CK. Nagrinėjami kai kurie teoriniai reikalavimo perleidimo, skolos perėjimo, faktoringo, subrogacijos aspektai, atskleidžiami šių institutų panašumai ir skirtumai, analizuojama jau susiklosčiusi teisminė praktika, nurodomi teisinio šių institutų reglamentavimo trūkumai 1964 m. CK. Pateikiama motyvacija, kodėl reikalavimo perleidimas neturėtų būti laikomas abstrakčiu sandoriu, kaip mano kai kurie autoriai. Atskirai, kaip viena iš cesijos rūšių,. aptarta nauja civilinio teisinio reguliavimo faktoringo sutartis, nurodyti šią sutartį kvalifikuojantys požymiai, leidžiantys atskirti šią sutartį nuo paprastos cesijos. Taip pat atskleista subrogacijos instituto esmė ir reikšmė. [Iš leidinio]

ENThe institutes of a change of persons in an obligation are of grate significance in the civil law today. Therefore, accurate interpretation and application of the relevant provisions of the new Civil Code is of great importance. The article presents an analysis of theoretical and practical aspects of the assignment of claims (cessio), delegation of debts (cessio debetis), factoring contract and subrogation, their similarities and differences as well as the existing court practice in respect of these institutes. The analysis presents reasons why an assignment of claims should not be considered an abstract contract. Particular attention is given to the factoring contract, which is new in the Civil Code of the Republic of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34755
Updated:
2018-12-17 11:03:33
Metrics:
Views: 34    Downloads: 8
Export: