Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikis socialiniam ir ekonominiam gyvenimui: visuomenės nuomonės apklausų duomenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikis socialiniam ir ekonominiam gyvenimui: visuomenės nuomonės apklausų duomenys
Alternative Title:
Influence of the Lithuania's membership in European Union on social and economical life: public opinion polls results
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominis gyvenimas; Europos Sąjunga (European Union); Lietuvos narystė; Lietuvos narystė Europos Sąjungoje; Pozityvūs pokyčiai; Socialinis gyvenimas; Socialinis ir ekonominis gyvenimas; Viešoji nuomonė; Visuoemenės nuomonė; Įtaka; Economical life; European Union; Influence; Lithuania; Lithuania`s memebership; Lithuanias membership in European Union; Positive changes; Public opinion; Social and economical life; Social life.
Keywords:
LT
Ekonominis gyvenimas; Įtaka; Lietuvos narystė; Lietuvos narystė Europos Sąjungoje; Pozityvūs pokyčiai; Socialinis gyvenimas; Socialinis ir ekonominis gyvenimas; Viešoji nuomonė / Public opinion; Visuoemenės nuomonė.
EN
Economical life; Influence; Lithuania`s memebership; Lithuanias membership in European Union; Positive changes; Public opinion; Social and economical life; Social life.
Summary / Abstract:

LTLietuvos narystės Europos Sąjungoje eurointegracijos šalininkai ieško argumentų, kad parodytų pozityvius pokyčius, įvykusius per pirmąjį narystės laikotarpį. Iš tikro daugelis ekonominių rodiklių kinta į gerąją pusę. Kita vertus, daugelio rodiklių augimas buvo fiksuojamas ir anksčiau, iki Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. Vertinant kokią naudą narystė Europos Sąjungoje atnešė Lietuvai turėtų būti atsižvelgiama ir į visuomenės nuomonę – visuomenės nuotaikos ir yra tas galutinis kriterijus, dėl kurių vykdomos reformos. Vertinant visuomenės nuomonę, straipsnyje nagrinėjant ekonominius rodiklius, yra naudojamasi Statistikos departamento duomenimis, o visuomenės nuomonės tyrimų duomenys paimami iš reprezentatyvių Lietuvos gyventojų apklausų, dažniausiai atliktų Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“. Išanalizavus duomenis nustatyta, jog 1992-2001 metais Lietuvos gyventojams buvo būdingos pesimistinės nuotaikos, jomis Lietuva išsiskyrė netgi iš pokomunistinių šalių. Pirmaisiais metais, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, situacija ženkliai pasikeitė. Pagal kai kuriuos optimizmo rodiklius Lietuva užėmė vieną iš pirmųjų vietų Europos Sąjungoje. Nors nagrinėjamu laikotarpiu Lietuva Europoje pasižymi veržliu optimizmu, tačiau tai nereiškia, kad gerai vertinama dabartis. Lietuva užima paskutinę vietą pagal demokratijos savo šalyje vertinimą, kol kas nėra gerai vertinamos ir dabarties ekonominės realijos.

ENIn the period of Lithuania's accession into European Union (May 2004) membership was supported by 80% (from having opinion) of population and after three years the result was even better - 83%, i.e. disappointment didn't happen. The fact that people didn't expect rapid positive changes in their life is one of the reasons, which explain this situation. Firstly, people believed in positive impact of membership on their children's life in the future, secondly they expected improvement of Lithuanian people's life and only in third place come the expectation that their own life will be better. Another reason, which explains the high support level of membership, is positive changes in Lithuania fixed by population - possibilities of export, possibilities to find a job, general growth of the economy. Especially noticeable are possibilities to find a job abroad. On the other hand, people noticed a negative changes in economical life as well - rise of prices. People expect positive changes in the economy in the future. According to many indicators Lithuania is one of the most optimistic country towards the future in European Union. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34725
Updated:
2013-04-28 23:11:16
Metrics:
Views: 4
Export: