Lietuvių tautinė tapatybė globalizacijos kontekstuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautinė tapatybė globalizacijos kontekstuose
Alternative Title:
Lithuanian national identity in the global contexts
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etniškumas; Globalinis kontekstas; Lietuviai; Tapatybė; Tapatybė, tautinė tapatybė, globalizacija; Tauta; Tautinis tapatumas; Ethnicity; Global Contexts; Identity; Identity, ethnic identity, globalization; Lithuania; Lithuanian; Lithuanians; National Identity.
Keywords:
LT
Etniškumas / Ethnicity; Lietuviai / Lithuanians; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity; Tauta; Tautinis tapatumas.
EN
Ethnicity; Global Contexts; Identity, ethnic identity, globalization; Lithuanians; National Identity.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – nustatyti ir aprašyti lietuvių tapatybės raiškos kai kuriuose konkrečiuose globalizacijos sąlygotuose sociokultūriniuose kontekstuose bruožus, kuriuos atskleidžia individuali šios tapatybės perspektyva. Tapatybės analizuojamos kosmopolitinių nuostatų raiškos jose aspektu. Šis aspektas atskleidžia vieno iš esminių globalizacijos poveikių – susidūrimo su kitomis kultūromis, kitoniškumu įtaką tautinėms tapatybėms. Straipsnyje analizuojama dalis empirinio kokybinio lietuvių tautinės tapatybės tyrimo duomenų. Transnacionalumo, diasporos ir panašios situacijos išryškina globalizacijos poveikius ir kosmopolitinių nuostatų formavimosi aplinkybes. Empiriškai tirtos trijų žmonių grupių, susijusių su trijų tipų sociokultūriniais kontekstais, tapatybės. Kaip labiausiai atspindinčios globalizacijos poveikius tirtos transmigracijos, transnacionalumo sąlygomis gyvenančių žmonių tautinės tapatybės. Antroji grupė – daugiakultūriškos gyvenančių vienoje valstybėje žmonių tapatybės, atspindinčios būdingus kultūrinio heterogeniškumo didėjimo šiuolaikinėse tautinėse valstybėse procesus. Trečioji grupė – gyvenančių palyginti homogeniškoje lietuvių kultūroje žmonių tapatybė. Tyrimo duomenys patvirtina, kad tirtieji globalizacijos poveikį atspindintys kontekstai tiesiogiai nelemia individo lygmens tautinės tapatybės bruožų: tuose pačiuose kontekstuose randami įvairūs nuostatų tipai rodo, kad jų įtaką transformuoja konkretesni sociokultūriniai kontekstai bei individualios aplinkybės.

ENThe data of qualitative research (thematic biographical interviews) are presented in the article. The research was conducted in 2005-2006 as part of the research project, performed by Vytautas Magnus University and Lithuanian Institute for Social research. The features of cosmopolitan and local attitudes, their relationship to national identity and their reliance on different contexts of globalization were analyzed. The tendencies of the defensiveness and cultural purification are more characteristic for the national identity construction in the contexts of relative cultural homogeneity; transnational migration and multicultural contexts are more favourable for cosmopolitan attitudes and individualization of national identity construction. But the link between transnational and other globalized contexts and cosmopolitan attitudes is not unambiguous: neither transnationalism always leads to greater levels of cosmopolitanism, nor localism always means the negation of cosmopolitanism. Both - cosmopolitan and defensive "local" attitudes were found in the all types of contexts; the influence of globalized contexts is transformed by situational and individual factors. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34722
Updated:
2013-04-28 23:11:14
Metrics:
Views: 4
Export: