Sovietų Sąjungos aprangos kontrolės mechanizmas: Baltijos šalių mados žurnalai "Banga", "Rigas modes", "Siluett" 1970-1990 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietų Sąjungos aprangos kontrolės mechanizmas: Baltijos šalių mados žurnalai "Banga", "Rigas modes", "Siluett" 1970-1990 m
Alternative Title:
Soviet mechanism of clothing control: fashion magazines in the Baltic States "Banga", "Rigas modes", "Siluett" in 1970-1990
In the Journal:
Istorija [History]. 2011, Nr. 84, p. 38-48
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1970-1990; Mada; Madų žurnalas; Modelių namai; Sovietmetis; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Spauda; Tarybų Sąjunga; 1970-1990; Fashion; Fashion house; Fashion magazine; House of models; Press; Soviet Union; Soviet occupation; Soviet period.
Keywords:
LT
1970-1990; 20 amžius. 1944-1990; Mada; Madų žurnalas; Modelių namai; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Spauda / Press; Tarybų Sąjunga.
EN
Fashion house; Fashion magazine; Fashion; House of models; Soviet occupation; Soviet period; Soviet Union.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojami Sovietų Sąjungos aprangos kontrolės mechanizmo ypatumai gretinant sovietinių Lietuvos, Latvijos ir Estijos modelių namų mados žurnalų ir Maskvos modelių namų žurnalo "Журнал мод" turinį 1970–1990 m. Išryškinami XX a. 8–9 dešimtmečiai Sovietų Sąjungoje –sąstingio ir naujų permainų laikotarpis politikos sferoje, atvėręs platesnes galimybes domėtis Vakarų pasauliu, semtis bei perimti demokratines idėjas kultūros, muzikos, mados temomis. Pristatomos modelių namų kūrimo aplinkybės, aptariamas Maskvos modelių namų žurnalo "Журнал мод" turinys. Nagrinėjami Baltijos šalių žurnalų "Banga", "Rigas Modes" ir "Siluett" turinio panašumai ir skirtumai. Atskleidžiamos aprangos kontrolės mechanizmo detalės koncentruojant dėmesį į lengvosios pramonės plėtotės procesą Sovietų Sąjungoje. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the peculiarities of the Soviet mechanism of clothing control by comparing the content of the Soviet fashion magazines of Lithuanian, Latvian and Estonian houses of models and the magazine Zhurnal mod published by the Moscow House of Models during the period of 1970–1990. It highlights the 1970s–1980s in the Soviet Union – the period of stagnation and new changes in politics, which opened broader opportunities to follow the tendencies of the Western world, to draw inspiration and to adopt the democratic ideas on the topics of culture, music, fashion. The article presents the circumstances of establishment of the houses of models, discusses the content of the magazine Zhurnal mod published by the Moscow House of Models. It analyses the similarities and differences in the content of the Baltic magazines Banga, Rigas Modes and Siluett. It reveals the elements of the mechanism of clothing control by focusing on the process of development of light industry in the Soviet Union. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34716
Updated:
2018-12-17 13:08:58
Metrics:
Views: 37    Downloads: 32
Export: