Paskutinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis etmonas Simonas Kosakovskis: biografija ir bandymas įvertinti karjerą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paskutinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis etmonas Simonas Kosakovskis: biografija ir bandymas įvertinti karjerą
Alternative Title:
Last grand hetman of the Grand Duchy of Lithuania Simon Kossakowski: biography and evaluation of career
In the Journal:
Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae. 2011, vol. 1 (2009-2010), p. 190-209
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baro konfederacija; Biografija; Etmonas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Politinis elitas; Lietuvos-Lenkijos valstybė XVIII a.; S.Kosakovskis; Simonas Kosakovskis; Targovicos konfederacija; Bar confederation; Biography; Hetman; S.Kosakovskis; Simon Kossakowski: GDL political elite; Targowica confederation; Rusija (Russia).
Keywords:
LT
Baro konfederacija; Biografijos / Biographies; Etmonas; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Politinis elitas; Lietuvos-Lenkijos valstybė XVIII a.; S.Kosakovskis; Simonas Kosakovskis; Targovicos konfederacija.
EN
Bar confederation; Hetman; Simon Kossakowski: GDL political elite; Targowica confederation.
Summary / Abstract:

LTSimonas Kosakovskis buvo vienas žymiausių XVIII a. antros pusės LDK karinių ir politinių veikėjų, pasižymėjęs nuolatiniu ir beatodairišku karjeros siekiu. Tuo pačiu jį galima laikyti viena iškiliausių Švietimo epochos istorinių asmenybių. Itin spalvingu gyvenimu pasigirti galėjęs S. Kosakovskis patyrė daugybę pakilimų ir nuosmukių, o savo karjeros viršūnę pasiekė 1793 m., tapęs LDK didžiuoju etmonu. Vis dėlto jis sulaukė liūdno galo – 1794 m. prasidėjus sukilimui buvo areštuotas, apkaltintas tėvynės išdavyste bei iždo grobstymu ir pasmerktas myriop pakariant. S. Kosakovskio karjeros istorija atskleidžia paskutiniųjų LDK gyvavimo dešimtmečių valstybinio politinio elito formavimosi mechanizmus, parodo, kokios buvo kilimo karjeros laiptais priežastys, būdai. Per šios asmenybės karjeros prizmę galima tirti visos LDK politinę, kultūrinę ir ūkinę istoriją, karybą bei diplomatiją. Tačiau S. Kosakovskio ir jo giminės istorija nėra pilnai ištirta, iki šiol nemėginta ieškoti veiksnių, nulėmusių Kosakovskių giminės tapimą LDK visuomenės elitu. Straipsnyje siekiama užpildyti istoriografijos spragas ir pateikti išsamų S. Kosakovskio gyvenimo ir karjeros aprašymą, išryškinant svarbiausius jo veiklos akcentus ir reikšmę LDK mastu. Remiamasi ne tik istoriografijoje žinomais, bet ir iki šiol dar nepanaudotais šaltinių duomenimis. Galima konstatuoti, kad S. Kosakovskio karjerą nulėmė įvairūs veiksniai: didelis aktyvumas, išskirtinė inteligencija ir gabumai, susikoncentravimas ties politine–diplomatine ir karine veikla, Švietimo epochai būdingas racionalus mąstymas ir paprasčiausia sėkmė.

ENSzymon Kosakowski was one of the most famous military and political figures of GDL in the second half of 18th century; he distinguished himself with continuous and indiscriminate career development. At the same time, he could be considered one of the most prominent historical figures of the Age of Enlightenment. S. Kosakowski, who could boast about his very colorful life, experienced many ups and downs and achieved his career peak in 1793 by becoming the Great Hetman of GDL. Nevertheless, he received a sad end – in 1794, when the uprising began, he was arrested, accused of treason and embezzlement from the treasury and was sentenced to death by hanging. The career history of S. Kosakowski discloses the mechanisms of shaping the state-political elite in the last decades of GDL life and shows the reasons and methods of climbing the career ladder. Through the career prism of this figure, the political, cultural and economic history, warfare and diplomacy of GDL can be researched. However, the history of S. Kosakowski and his family has not yet been researched fully; up until now, there were no tries to search for factors, which determined how the Kosakowski family became the elite of the GDL society. In the article, it is intended to fill up the gaps of historiography and provide a comprehensive description of the life and career of S. Kosakowski, by highlighting the most important accents of his activity and their meaning for GDL. Not only are the known for historiography sources, but until now unused data from the sources are cited. It may be stated, that various factors determined the career of S. Kosakowski: great activity, exceptional intelligence and skills, concentration on political-diplomatic and military activity, rational thinking inherent to the Age of Enlightenment and simple luck.

ISSN:
2029-8943
Related Publications:
The May third Constitution and the Grand Duchy of Lithuania / Liudas Glemža. Lituanus. 2012, vol. 58, no. 4, p. 11-40, 94.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34715
Updated:
2022-01-18 18:24:44
Metrics:
Views: 62
Export: