Žmogiškųjų išteklių kismas sveikatos sektoriuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių kismas sveikatos sektoriuje
Alternative Title:
Human resources development in the health sector
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Medikų emigracija; Sveikatos sektorius; Žmogiškieji ištekliai; Emigration of medical professionals; Health sector; Human resources.
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Sveikata / Health; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Human resources.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje visuomenėje sveikatos sektoriaus plėtra ir žmonių sveikatos paslaugų kokybės didninimas pirmiausia priklauso nuo žmogiškųjų išteklių šiame sektoriuje apimties bei kokybės. Lietuva deda nemažai pastangų panašėti į ES labiausiai išsivysčiusias šalis, tačiau sunkmečiu sveikatos apsaugos sistemoje, kaip ir kituose ūkio sektoriuose, kai kurios problemos dar labiau paaštrėja. Viena jų - medikų emigracija į labiau išsivysčiusias ES šalis. Straipsnyje analizuojami Lietuvos sveikatos sektoriaus žmogiškųjų išteklių kiekybiniai pokyčiai nuo Lietuvos įstojimo į ES iki dabar, palyginama Baltijos šalių (Latvijos, Estijos ir Lietuvos) situacija. [Iš leidinio]

ENIn modern society, health sector development and human health is primarily dependent on the quality of human resources in this sector of the volume and quality. Lithuania trying to drive away the most developed EU countries, but the difficult times the health care system, as in other sectors of the economy, some problems have aggravated. One of them - emigration of medical professionals to more developed EU countries. The author analyzes the Lithuanian health sector human resources in quantitative changes in the Lithuanian accession to the European Union (EU) to the present, compare the Baltic States (Latvia, Estonia and Lithuania) situation. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34666
Updated:
2021-03-08 12:13:25
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: