Regionų kultūros būklė Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regionų kultūros būklė Lietuvoje
Alternative Title:
Situation of regional culture in Lithuania
Keywords:
LT
Kultūros politika / Cultural policy; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, kartu su vykstančiais postindustrializacijos, globalizacijos, integracijos procesais ryškėja regionalizacijos tendencijos. Kalbant apie regionų plėtrą, vis svarbesnis vaidmuo suteikiamas regionų kultūrai, kuri kaip sudedamoji nacionalinės kultūros dalis formuojama ir plėtojama įvairiuose Lietuvos regionuose, atspindi jų etninį, kalbinį, istorinį, kultūrinį savitumą. Regionų kultūros plėtra apima siekius užtikrinti tolygių ir kryptingų kultūros paslaugų sklaidą, suteikti visiems šalies gyventojams galimybes šiomis paslaugomis naudotis, sudarant palankias sąlygas regionų gyventojams tenkinti kultūros poreikius, puoselėti regionų tradicijas. Siekiant įvertinti esamą regionų kultūros būklę, 2010 m. buvo atliktas sociologinis tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į kultūros įstaigų veiklą, kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę Lietuvos regionuose. Tyrimo duomenys parodė, kad dauguma Lietuvos gyventojų mano, kad regionų kultūros plėtrai skiriamas nepakankamas dėmesys, išlieka netolygumai tarp regionų ir centro suteikiamų galimybių tenkinti kultūrinius poreikius. Pažymėtina, kad didelė Lietuvos gyventojų dalis – dažniau nei kas penktas – regionų kultūros būklės, esamų kultūros paslaugų įvairovės ir kokybės įvertinti negalėjo. Vertinant kultūros įstaigų svarbą, Lietuvos gyventojai kaip svarbiausias nurodė bibliotekas ir kultūros centrus. Šios kultūros įstaigos ypač reikšmingos kaimo ir mažesnių miestų gyventojams, o didmiesčių gyventojams labiau nei kitiems svarbūs teatrai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūros paslaugos; Kultūros plėtra; Kultūros politika; Regionalizacija; Regionizmas; Regionų kultūra; Cultural development; Cultural services; Lithuania; Regional culture; Regionalization.

ENThe article analyzes the cultural aspects of regionalization. It is noted that aim of Lithuania's regional culture development is to ensure a balanced and targeted dissemination of cultural services, to provide opportunities for all residents use these services, creating favorable conditions for regional residents to meet the cultural needs and foster regional traditions. However, many of the researchers point out that looking into various aspects of regional culture, visible disproportions still remain. The article presents the sociological survey carried out in 2010, which allows to evaluate the current state of regional culture in Lithuania. [From the publication]

Related Publications:
Kultūrėjimo procesai modernioje Lietuvoje: bibliotekų ir kultūros centrų vaidmuo regionuose / Lilija Kublickienė, Alina Žvinklienė, Kęstutis Sviklas. Filosofija. Sociologija. 2011, t. 22, Nr. 4, p. 483-492.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34661
Updated:
2021-03-08 12:13:46
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: