Историческое и художественное видение Грюнвальдской битвы в древней белорусской литературе

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Историческое и художественное видение Грюнвальдской битвы в древней белорусской литературе
Alternative Title:
Historical and artistic vision of the battle of Grunwald in old Belarusian literature
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2011, 31, p. 251-263
Notes:
Reikšminiai žodžiai: "Prūsų karas"; Bychovco kronika; Bychovco kronika"; Gudų raštija; Jonas Vislicietis, poema "Prūsų karas"; Meninės vizijos; Metraščiai; Pravoslaviškas elementas; Prūsų karas; Stačiatikių elementas; Žalgirio mūšis, 1410; "The Prussian War"; Artistic vision; Belarusian-Lithaunian chronicles; Ioannes Vislicenis; Old Belorusian literature; Orthodox position; The Battle of Gruwald; The Bychowiec Chronicle; The Prussian War; The battle of Grunwald; The poem "Bellum Prutenum" (The Prussian War); Baltarusija (Belarus).
Keywords:
LT
Bychovco kronika; Gudų raštija; Karai. Mūšiai. Kovos. Kautynės / Battles. Wars. Fighting; Meninės vizijos; Metraščiai; Poezija / Poetry; Pravoslaviškas elementas; Prūsų karas; Stačiatikybė. Stačiatikių Bažnyčia / Orthodoxy. Orthodox Church.
EN
Artistic vision; battle of Grunwald; Battle of Gruwald; Belarusian-Lithaunian chronicles; Bychowiec Chronicle; Ioannes Vislicenis; Old Belorusian literature; Orthodox position; poem Bellum Prutenum (The Prussian War); Prussian War.
Summary / Abstract:

LT1410 metais įvykusio Žalgirio mūšio istorinis meninis apmąstymas baltarusių literatūroje prasideda vėlyvaisiais Viduramžiais ir ankstyvajame Renesanse. Šiuo laikotarpiu susiformavo keletas epochinių kultūros tipų, savo aksiomatika neretai prieštaraujančių vienas kitam. Provoslavybė, vienijusi tiek elitą, tiek nekilminguosius, dar gynė per amžius nusistovėjusią tvarką, palaikė senąsias vertinimo kategorijas, o lotyniškai-katalikiškas švietimas griovė nusistovėjusius elgesio kanonus, formavo visuomenę, kurioje ne tik garbinga kilmė, bet ir asmeniniai lavinimosi, mokslo pasiekimai prisidėjo prie socialinės sėkmės. Ankstyvuosiuose baltarusių-lietuvių metraštiniuose paminkluose, sukurtuose provoslaviškoje tradicijoje, Žalgirio mūšis ne visuomet vertinamas kaip tautinės istorijos faktas. Taip, pavyzdžiui, Bychovo kronikoje istorijos vertinimą veikia „litvinų elementas“. Lotynų kalba parašytuose paminkluose, tokiuose kaip Jono Vislisiečio „Prūsų karas“, pagrindine naratyvo figūra ir meniniu fabulos centru tampa ne pats faktas, o jo motyvacija, ne mūšio herojus, o aukščiausiųjų jėgų išrinktas herojus. Tai, kad baltarusiai didžiąja dalimi vertino Žalgirio mūšį kaip „svetimą“, paaiškina ir savitą jų požiūrį į šio mūšio rezultatus. Gaila, kad iki šiol nesukurta nė vieno bent kiek reikšmingesnio kūrinio, skirto šiam mūšiui, lygiai taip gaila, kad šiam mūšiui neskirta deramo dėmesio apibendrinamuosiuose Baltarusijos istorijos tyrinėjimuose. Tik paskutiniu laiku kūrybinė Baltarusijos inteligentija atkreipė dėmesį į Žalgirio mūšį kaip į simbolinį tautinės istorijos faktą.

ENHistorical and artistic interpretation of the battle of Grunwald of 1410 in Belarusian literature starts in the late middle ages and early Renaissance. In early Belarusian-Lithuanian chronicles created from the point of view of the orthodox position, this battle was not always viewed as a fact of national history. Thus, in the Bychowiec Chronicle it is the 'Lithuanian element' that is the measure of value which influences the evaluative perception of history. In Latin-written records, in The Prussian War by Ioannes Visliciensis, in particular, not the fact itself but its motivation, not the hero of the battle but the hero chosen by a higher force becomes both the most important figure in the narrative and the artistic core of the plot. [text from author]

ISSN:
1822-3656
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34655
Updated:
2018-12-17 13:08:56
Metrics:
Views: 4
Export: