Бітва за Прускую вайну: дзве версіі паходжання Яна Вісліцкага

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Бітва за Прускую вайну: дзве версіі паходжання Яна Вісліцкага
Alternative Title:
Fight for the Prussian War: two variants of Jan Vislicki ’s origin
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2011, 31, p. 221-250
Notes:
Reikšminiai žodžiai: "Bellum Prutenum" ("Prūsų karas"); Baltarusių kilmė; Baltarusių literatūra; Bellum Prutenorum; Epinė poezija; Jonas Vislicietis; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Žalgirio mūšis, 1410; „Prūsų karas“; "Bellum Prutenum"(The Prussian War"); Belarusian; Belarusian origin; Belarusion literature; Bellum Prutenorum; Epic poetry; Jan Vislicki; Joannes Vislicensis; The Battle of Tannenberg; The Grand Duchy of Lithuania; „Bellum Prutenum“; Baltarusija (Belarus).
Keywords:
LT
Baltarusių kilmė; Baltarusių literatūra; Bellum Prutenorum; Bellum Prutenum (Prūsų karas); Epinė poezija; Jonas Vislicietis; Karai. Mūšiai. Kovos. Kautynės / Battles. Wars. Fighting; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Paveldas / Heritage; Prūsų karas.
EN
Battle of Tannenberg; Belarusian origin; Belarusian; Belarusion literature; Bellum Prutenum; Bellum Prutenum(The Prussian War); Epic poetry; Jan Vislicki; Joannes Vislicensis.
Summary / Abstract:

LTPoemą Bellum Prutenum (Prūsijos karas) Janas Vislickis parašė lotynų kalba ir paskelbė Krokuvoje 1516 metais. Lenkų filologai ėmėsi ją skrupulingai analizuoti dar XIX amžiuje. 1932 m. poema publikuota lenkų kalba. Janas Vislickis XX amžiuje įsitvirtino lenkų literatūros istorijos kontekste. Nuo XX a. septintojo dešimtmečio Prūsijos karui, kaip baltarusių literatūros kūriniui, daugiau dėmesio ėmė skirti ir Baltarusijos mokslininkai. Išleista straipsnių ir monografijų. Straipsnyje aiškinamasi, kur gimė Janas Vislickis. Tikslių duomenų neturima, Lenkijos mokslininkai mano, kad Prūsijos karo autorius gimė Lenkijoje, Vislicos kaime prie Nidos (Vyslos intakas) upės. Baltarusijos mokslininkai mano, kad Vislickio gimtinė yra kažkur tarp Klecko ir Pinsko, toje vietoje, kur Vislicos upė įteka į Pahosto ežerą. Straipsnyje, autoriaus nuomone, išsamiai analizuojami visi galimi argumentai „už“ Jano Vislickio baltarusišką kilmę. Autorius daro išvadą, kad Prūsijos karo autoriaus baltarusiškos kilmės versijai įrodyti duomenų ir argumentų nepakanka, tačiau kartu pažymi, kad Vislickio epinė herojinė poema skirta vienam svarbiausių įvykių ne tik Lenkijos, bet ir lietuvių, baltarusių ir ukrainiečių tautų istorijoje, todėl nusipelno visų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros paveldo tyrėjų dėmesio. Šiaip ar taip, Jano Vislickio sumanymas buvo įamžinti Žalgirio mūšį, tiksliau, parašyti eiliuotą Jogailaičių dinastijos istoriją. Kiek bebūtų ginčijamasi dėl Jano Vislickio tautybės, negalima apeiti jo kūrinio istorinės ir kultūrinės reikšmės visam Rytų Europos regionui.

ENThe poem Bellum Prutenum (The Prussian War) written in Latin by Jan Vislicki was published in Krakow in 1516. Since the 1960s, the Belarusian researchers have paid more and more attention to The Prussian War, considering the poem a work of the multilingual Belarusian literature. There is no exact data on Jan Vislicki's birthplace. The Polish scholars think that the author of The Prussian War was born in Poland, in Wislitsa village on the river Nida (inflow of the Vistula). The Belarusian researchers believe that Vislicki's birthplace is between Kletsk and Pinsk where the river Vislitsa runs into Lake Pahost. The article analyzes in detail all available arguments in favour of Jan Vislicki's Belarusian origin. the author comes to the conclusion that they are not convincing enough to consider the author of The Prussian War a native of Belarus, but at the same time he notes that Vislicki's epic poem is devoted to the important events in the history of not only Polish, but also Lithuanian, Belarusian and Ukrainian peoples and, consequently, deserves the greatest attention of all researchers of the cultural heritage of the Grand Duchy of Lithuania. [text from author]

ISSN:
1822-3656
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34654
Updated:
2022-01-17 13:08:56
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: