Победа в Грюнвальдской битве как omen faustum династи Ягелонов в героической поэме Прусская война (1516) Яна Вислицкого

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Победа в Грюнвальдской битве как omen faustum династи Ягелонов в героической поэме Прусская война (1516) Яна Вислицкого
Alternative Title:
Victory in the Battle of Grunwald as omen faustum of the Jagiellonian Dynasty in the epic The Prussian War (1516) by Ioannes Visliciensis
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2011, 31, p. 183-219
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Herojinė poema "Prūsų karas"; Istorinis-panegirinis epas; Jogailaičiai (Jagiellonian dynasty); Jogailaičiai (Jagiellonian dynasty); Jonas Vislicietis, poema "Bellum Prutenicum"; Jonas Vislickis; Oršos mūšis; Triumfas; Žalgirio mūšis, 1410; Grunwald battle; Heroic poem "Bellum Prutenum" (The Prussian War); Historical-panegirical epos; Ioannes Visliciensis; Jagiellon dynasty; Jagiellons; Poem "Bellum Prutenicum"; The battle of Grunwald; The battle of Orsha; Triumph.
Keywords:
LT
Istorinis-panegirinis epas; Jogailaičiai (Jagiellonian dynasty); Jonas Vislickis; Karai. Mūšiai. Kovos. Kautynės / Battles. Wars. Fighting; Poezija / Poetry; Triumfas.
EN
battle of Grunwald; battle of Orsha; Grunwald battle; Heroic poem Bellum Prutenum (The Prussian War); Historical-panegirical epos; Ioannes Visliciensis; Jagiellon dynasty; Jagiellons; Poem Bellum Prutenicum; Triumph.
Summary / Abstract:

LTJono Vislisiečio herojinė poema „Bellum Prutenum“ („Prūsų karas“) autoriaus buvo sumanyta pirmiausia kaip istorinis panegirinis Jogailaičių dinastijos epas (L. Traube). Pažymėtina, kad „Prūsų karas“ buvo paskelbtas tais pačiais metais kaip ir Rikardo Bartolinio „Austriada“ – chronologiškai pirmasis istorinis -panegirinis epas, skirtas Habsburgams. 1514 metų pergalę prieš maskvėnus prie Oršos Jonas Vislicietis vertina kaip Žalgirio triumfo tąsą. Tuo pagrindu autorius visiems potencialiems „pretendentams“ į sostą Krokuvoje ir Vilniuje, aiškiai leidžia suprasti, kad teisę į aukščiausią politinę valdžią abiejose valstybėse turi tik Jogailaičių palikuonys. Žalgirio mūšio pergalė idėjinėje poemos koncepcijoje įprasminama kaip tam tikras šios dinastijos „laimingas ženklas“ („omen faustum“), turintis tapti neginčijamu valdančiųjų Jogailaičių namų didybės paliudijimu. Pati pergalė, jos nemirtinga šlovė („Fama felix“), autoriaus sumanymu, turi tapti patriotizmo pamoka visoms didžios valstybės tautoms. Jonas Vislicietis siekė ne tik sukurti poetinį paminklą Žalgiriui, bet ir Jogailaičių – būtent Žygimanto Didžiojo – dinastinių pretenzijų meninį pateisinimą. Poetas siekia perduoti skaitytojams savą valstybingumo sampratą. Jo manymu, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės tautos, suvienytos Jogailaičių valdžios, turi gyventi politinėje sąjungoje, kurios istorinę būtinybę ir politinį tikslingumą įrodė dar Žalgirio mūšio pergalė.

ENThe heroic poem Bellum Prutenum (The Prussian War) by Ioannes Visliciensis was intended by the author to be, first of all, a historical-panegyrical epos (L Traube) in honour of the Jagiellons. It is worth mentioning that The Prussian War was published in the same year as the poem Austriade by Riccardo Bartolini which is chronologically the first historical-panegyrical epos devoted to the Habsburgs. The 1514 victory near Orsha over the Muscovites is estimated by the author as the continuation of the Grunwald triumph. on this basis the author makes it clear to all potential 'claimants' to the thrones in Krakow and Vilna that the right to the supreme power in both kingdoms belongs only to the Jagiellon descendants. The victory in the battle of Grunwald of 1410 is conceived in the poem's ideological conception as a kind of a 'good sign' (omen faustum) for the dynasty. [text from author]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Pranciškaus Skorinos knygos ir jų amžininkai - ankstyviausieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidiniai / Sigitas Narbutas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2019, 2015-2016, p. 12-62.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34653
Updated:
2018-12-17 13:08:55
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: