Singing in the Battle: about the Bogurodzica

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Singing in the Battle: about the Bogurodzica
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2011, 31, p. 47-64
Notes:
Reikšminiai žodžiai: "Bogurodzica"; Bogurodzica; Karas; Kovų giesmės; Liturgija; Mūšio dainos; Viduramžiai; Žalgirio (Griunvaldo) mūšis; Žalgirio mūšis, 1410; "Bogurodzica"; Battle of Grunwald (Tannenberg); Battle of the Grunwald; Battle songs; Bogurodzica; Liturgy; Middle ages; War.
Keywords:
LT
Bogurodzica; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Karai. Mūšiai. Kovos. Kautynės / Battles. Wars. Fighting; Karas; Liturgija; Mūšio dainos; Viduramžiai / Middle Ages.
EN
Liturgy; Middle ages; War.
Summary / Abstract:

LTArtimam religijos ir karybos ryšiui Viduramžiais formą suteikė skirtingos liturginės aplinkybės. Pamaldumas lydintis karinę elgseną buvo plačiai paplitęs nuo įšventinimo į riterius apeigų karinių pratybų iki realių mūšių. Net ir politiniai kovos aspektai dažnai buvo reguliuojami religinių jėgų (pvz. Pax Dei ir Treuga Dei). Vadovaujantis turimais duomenimis, žinoma lenkų daina „Bogurodzica“ buvo dainuojama prieš Grunvaldo mūšį. Klausimą apie tokio elgesio priežastis iki šiol sprendžia istorijos tyrinėtojai. Naujausi tyrimai praskleidė šydą, dengusį šią paslaptį. Galima prielaida, kad dainos kilmė ir 1410 m. mūšio aplinkybės yra susijusios kur kas labiau, nei buvo manyta. Daina, kuri yra užrašyta dviejuose rankraštiniuose šaltiniuose, datuojamuose ne anksčiau 1408 metų, iš tiesų tikėtinai yra ne ką senesnė. Kita vertus, muzikinės dainos šaknys, konkrečiai –pagrindinės frazės melodija, gali nukelti spėjamą dainos gimtį net į 1025 m. Tikroji data būtų ne tokia svarbi straipsnyje atliekamam ryšio tarp muzikos ir mūšio tyrimui, tačiau „Bogurodzica“ dainos frazė, kuri buvo išdainuota mūšio lauke ir po daugelio amžių vėl atgimė bažnytinėje giesmėje, jungia du lemtingus Lenkijos istorijos momentus: Lenkijos Karalystės įkūrimą ir didžios pergalės, kuri buvo ypač svarbi tolesniam Lenkijos egzistavimui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtyje, metus. Straipsnyje keliamas klausimas, ar ši jungtis gali būti vien atsitiktinė.

ENDifferent liturgical issues have given shape to the close relations between war and religion in the middle ages. Devotional behavior accompanied military phenomena from introductory drill via the knightly accolade to actual fighting in battles. Even the political dimension of warfare was at times partly regulated by religious intervention (the Pax Dei and Treuga Dei).the famous Polish Bogurodzica was reportedly sung before the Battle of Grunwald (Tannenberg). The question "why" bothered generations of historians. Recent research seems to have brought us closer to a solution of this enigma. The connection of the song's origin to the circumstances of the Battle of 1410 appears to be possibly much closer than previously assumed. Consequently, the song as we know it from two manuscripts dated not before 1408 may be not much older than that. On the other hand, the musical roots, e.g. the melody of the main phrase of the song can be followed as far back as the year 1025. [text from author]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34648
Updated:
2018-12-17 13:08:54
Metrics:
Views: 16
Export: