Lithuanian - Russian negotiations in 1990-1993

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian - Russian negotiations in 1990-1993
In the Journal:
Lithuanian foreign policy review. 2004, 13/14, p. 82-94
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Derybos; Diplomatija; Ekonominė blokada; Molotovo- Ribentropo protokolai; Okupacija; Reparacijos; SSRS; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Sovietų kariuomenės išvedimas; Tarptautiniai santykiai; Diplomacy; Economic blockade; International relations; Lithuania; Molotov-Ribbentrof protocols; Negotiations; Occupation; Reparations; Soviet Union; USSR; Withdrawal of Soviet army from Lithuania; Rusija (Russia).
Keywords:
LT
20 amžius; Derybos; Diplomatija / Diplomacy; Ekonominė blokada; Kariuomenė / Army; Molotovo- Ribentropo protokolai; Okupacija; Reparacijos; Sovietų kariuomenės išvedimas; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); SSRS; Tarptautiniai santykiai / International relations; Tarptautinė politika / International affairs.
EN
Economic blockade; International relations; Molotov-Ribbentrof protocols; Negotiations; Occupation; Reparations; Soviet Union; USSR; Withdrawal of Soviet army from Lithuania.
Summary / Abstract:

LTŠiame pranešime pristatoma 1990–1993 m. vykusių Lietuvos–Rusijos derybų tematika bei atkuriama detali įvykių chronologija. 1990 m. kovo 11 d. atkūrusi valstybingumą Lietuva ėmė siekti panaikinti penkiasdešimt metų trukusios sovietinės okupacijos pasekmes bei užmegzti naujus – tarpvalstybinius – santykius su tuometine Sovietų Sąjunga. 1990 m. kovo 13 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba kreipėsi į SSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininką Michailą Gorbačiovą siūlydama derybas dėl sovietinių karinių pajėgų išvedimo iš Lietuvos teritorijos. Tačiau tuo metu M. Gorbačiovas į derybas nesileido ir reikalavo anuliuoti Aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, o tų pačių metų balandžio 18 d. Sovietų Sąjunga pradėjo ekonominę Lietuvos blokadą. Siekdama pradėti derybas su Maskva, Lietuva laikėsi pamatinės nuostatos, kad valstybės Nepriklausomybė nėra derybų objektas. Tik 1990 m. rudenį prasidėjo pirmieji parengiamieji Lietuvos ir Sovietų Sąjungos atstovų susitikimai krizinės situacijos sąlygomis. Pirmojoje šio pranešimo dalyje aptariama Lietuvos ir Maskvos derybinių santykių pradžia nuo 1990 m. pavasario iki 1991 m rugpjūčio pučo. Antroji pranešimo dalis skirta Lietuvos ir Rusijos derybų dėl tarpvalstybinių santykių chronologijai. Trečioje dalyje nagrinėjama dvišalių derybų dėl sovietinių karinių pajėgų išvedimo iš Lietuvos teritorijos dinamika iki 1993 m., taip pat apžvelgiamos abiejų šalių derybinės strategijos.

ENThe paper presents the themes of negotiations between Lithuania and Russia held in 1990–1993 and reconstructs a detailed chronology of events. Having restored statehood on 11 March 1990, Lithuania set the goal to eliminate the consequences of the 50-year Soviet occupation and establish new – interstate – relations with the then Soviet Union. On 13 March 1990, the Lithuanian Supreme Council addressed Mikhail Gorbachev, the Chairman of the USSR Supreme Council, with a proposal to negotiate the withdrawal of the Soviet armed forces from the territory of Lithuania. However, Gorbachev did not accept negotiations and demanded to annul the Act of the Re-establishment of the State of Lithuania. On 18 April in the same year, the Soviet Union commenced an economic blockade against Lithuania. Seeking to start negotiations with Moscow, Lithuania held the underlying position that the state’s independence was not an object of negotiations. It was only the autumn of 1990 when the first preparatory meetings of Lithuanian and Soviet Union representatives under the conditions of a crisis situation began. The first part of the paper discusses the beginning of negotiating relations between Lithuania and Moscow from the spring of 1990 until the putsch of August 1991. The second part presents the chronology of Lithuanian-Russian negotiations regarding interstate relations. The third part analyses the dynamics of bilateral negotiations regarding the withdrawal of Soviet armed forces from the territory of Lithuania until 1993 and overviews the negotiating strategies of both states.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
Восстановление политической независимости Литвы в конце 1980-х - начале 1990-х годов: историографический обзор / И. А. Баторшина, М. Е. Мегем. Вестник Балтийского федерального университета им И. Канта. Гуманитарные и общественные науки. 2012, 12, p. 101-108.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34635
Updated:
2018-12-17 11:26:16
Metrics:
Views: 29    Downloads: 12
Export: