Knyga - lietuvių išeivių dailės gyvybingumo įrodymas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knyga - lietuvių išeivių dailės gyvybingumo įrodymas: recenzija
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 153-156
Recenzuojama knyga: Šiuolaikinė lietuvių dailė JAV: dabarties dialogai / sud. Danas Lapkus, Vida Mažrimienė Kaun 207 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dailės kritika; Danas Lapkus; Išeivijos dailė; Lietuvių diaspora JAV; Lietuvos dailė; Lietuvos kultūros istorija; Stasys Goštautas; Vida Mažrimienė; „Šiuolaikinė lietuvių dailė JAV“; Art criticism; Art of Lithuanian Diaspora; Danas Lapkus; History of Lithuanian culture; Lithuanian Diaspora in the United States; Lithuanian art; Stasys Goštautas; Vida Mažrimienė; „Šiuolaikinė lietuvių dailė JAV“.
Keywords:
LT
Danas Lapkus. Šiuolaikinė lietuvių dailė JAV: dabarties dialogai.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama menotyrininkų Dano Lapkaus (JAV) ir Vidos Mažrimienės (Lietuva) sudaryta knyga „Šiuolaikinė lietuvių dailė JAV: dabarties dialogai“ (2009). Tai didelio formato albumas, kurio sumanymas originalus. Pristatydami savo kūrinių reprodukcijas, šią knygą parašė patys dailininkai. Informacija surinkta išsiuntinėjus apklausos anketas šimtui dvylika kūrėjų. Dailininkų atsakymai – margi, susiję su skirtingomis kūrėjų patirtimis. Knygoje pateikta informacija gali būti labai naudinga mokslininkams, tyrinėjantiems išeivijos kūrėjo psichologiją, jo socializacijos gyvenamojoje aplinkoje ir profesinėje terpėje klausimus. Knygoje suteikiama žinių apie šiuo metu pasaulyje tebekuriančius lietuvius, apie naujausių emigracijos bangų iš Tėvynės išblokštus menininkus. Knyga padalyta į keletą stambių skyrių. Pirmajame pristatyti pokarinės emigrantų kartos menininkai. Antrasis skyrius atspindi JAV gimusiųjų lietuvių kūrybą. Paskutiniajame skyriuje pristatyti menininkai, augę sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje ir dabar kuriantys JAV. Chronologinė knygos struktūra prigesina meno kūrinių vizualinio įtaigumo aspektą, į tolimesnį planą nustumia kūrinių meninį vertinimą. Šiuo požiūriu knyga šiek tiek eklektiška. Tam tikro prieštaravimo yra ir tarp knygos išvaizdos bei jos turinio. Nepaisant kai kurių riktų, ši knyga – svarbus pasaulyje pasklidusios ir sėkmingai gyvuojančios lietuvių kultūros faktas.

ENThe review discusses the book “Šiuolaikinė lietuvių dailė JAV: dabarties dialogai” [Contemporary Lithuanian Art in the USA: Dialogues of the Present] compiled by art critics Danas Lapkus (USA) and Vida Mažrimienė (Lithuania) (2009). It is a large-format album and the idea is original. The book was written by the artists who present the reproductions of their works. Information was collected by the method of survey questionnaires sent to 112 artists. The responses of painters are diverse and related to different experiences. The book presents information that might be very useful to the researchers of the psychology of emigrant creators and the issues of their socialization in the living and professional environment. The book informs about current Lithuanian creators worldwide, artists who had to leave their homeland with the latest waves of emigration. The book consists of several large chapters. The first part presents the artists from the post-war emigrant generation. The second chapter focuses on the creation of Lithuanians who were born in the USA. The last part presents the artists who grew in Soviet and post-Soviet Lithuania and have been presently creating in the USA. The chronological structure of the book obscures the aspect of visual suggestiveness of the works of art and pushes their artistic evaluation into the background. The book seems to be slightly eclectic in this regard. There is also a certain extent of contradiction between the appearance of the book and its content. Despite these drawbacks, this book is an important fact of the Lithuanian culture which has successfully spread and been functioning all over the world.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34630
Updated:
2018-12-17 12:55:54
Metrics:
Views: 7    Downloads: 6
Export: