Prarastos tėvynės ir istorijos samprata Klaipėdos krašto išeivių klaipėdiškių (memelenderių) leidinyje "Memeler Dampfboot" po Antrojo pasaulinio karo (nuo 1950 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prarastos tėvynės ir istorijos samprata Klaipėdos krašto išeivių klaipėdiškių (memelenderių) leidinyje "Memeler Dampfboot" po Antrojo pasaulinio karo (nuo 1950 m.)
Alternative Title:
Conceptions of lost motherland and history in the "Memeler Dampfboot” by emigrants from the Klaipėda region (the Memellanders) after World War II (since 1950)
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 51-61
Notes:
Reikšminiai žodžiai: ,,Memeler Dampfboot''; Emigranta iš Klaipedos krašto, prarastų namų įvaizdis, laikraštis Memeler dampfboo; German identity; Istorinė atmintis; Klaipėda; Klaipėdos istorija; Laikraštis "Memeler Dampfboot"; Tėvynė; Vokietija (Germany); ,,Memeler Dampfboot''; Fatherland; Germany; Historical memory; Immigrants from Klaipeda, image of lost homeland, newspaper Memeler dampfboot; Klaipėda; Klaipėda history; Newspaper "Klaipėda Steamboat"; Vokiečių tapatumas.
Keywords:
LT
,,Memeler Dampfboot''; 20 amžius; Atmintis / Memory; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; German identity; Klaipėda; Laikraštis Memeler Dampfboot; Tėvynė.
EN
Fatherland; Immigrants from Klaipeda, image of lost homeland, newspaper Memeler dampfboot; Newspaper Klaipėda Steamboat; Vokiečių tapatumas.
Summary / Abstract:

LT1849 m. liepos 3 d. Klaipėdoje, tuometiniame Memelyje, pasirodė pirmasis laikraščio „Memeler Dampfboot“ („Klaipėdos garlaivis“) numeris. Laikraštis vokiečių kalba atspindėjo Prūsijoje po 1848 m. revoliucijos išpopuliarėjusias liberalias idėjas. „Memeler Dampfboot“ iš kitų Klaipėdos laikraščių išsiskyrė populiarumu. Šiame straipsnyje pristatoma „Memeler Dampfboot“ straipsnių apie Klaipėdos krašto ir miesto istoriją kokybinė analizė, kurios tikslas – atskleisti prarastos tėvynės ir istorijos sampratą, vyravusią tarp vokiečių išeivių iš Klaipėdos krašto. Chronologinės tyrimo ribos – 1950–1990 m. laikotarpis. Iki šiol klaipėdiškių / (memelenderių) veikla emigracijoje nėra sulaukusi atidesnio mokslininkų dėmesio, nėra analizuotos viešojoje erdvėje jų skelbtos politinės ir visuomeninės įžvalgos. Apibendrinant pristatomo tyrimo rezultatus, galima daryti išvadą, jog ne visi Klaipėdos krašto išeivių, memelenderių spausdinti tekstai yra vienodos istorinės vertės. Akivaizdžiai ideologiškai angažuotos provokiškos tendencijos atsispindi tekstuose, kurie pristato išeivių požiūrį į svarbiausius Klaipėdos miesto ir krašto istorijos įvykius ir faktus. Vokiškos kultūrinės tradicijos vyravimas išsiskiria kraštotyrinio pobūdžio žinutėse apie vietoves, bažnytinį gyvenimą, kultūros ir mokslo veikėjus. Iš šių dienų istoriografijos pozicijų laikraštyje gvildentas nuostatas ir požiūrį į krašto istoriją galima vertinti kritiškai, tačiau nekelia abejonių tai, jog per visus metus nuo 1950 m. leidinys išeiviams memelenderiams nuosekliai diegė prarastos vokiškos Tėvynės ir istorijos sampratą.

ENThe first issue of “Memeler Dampfboot” [Klaipėda Steamboat] was released on 3 July 1849 in Klaipėda (former Memel). The newspaper in German reflected the liberal ideas that became popular in Prussia after the 1848 revolution. Among other Klaipėda newspapers, “Memeler Dampfboot” stood out by popularity. The paper presents the qualitative analysis of the articles from “Memeler Dampfboot” about the history of Klaipėda Region and city, which aims to reveal the concept of the lost homeland and history prevailing among German emigrants from Klaipėda Region. The chronological boundaries of the research cover the period from 1950 to 1990. So far the activities of Klaipėda residents (Memellanders) in emigration have not received a closer attention of scientists, and their political and public insights published in public space have not been analysed. The summary of the results leads to the conclusion that not all texts published by Memellanders have equal historical value. The texts that present the Memellanders’ attitude towards the most important historical events and facts of Klaipėda city and region reflect the evidently ideologically engaged pro-German tendencies. The predominance of the German cultural tradition is evident in the reports on regional studies about the localities, church life, cultural and scientific figures. Taking the present-day historiographical approach to the attitudes reflected in the newspaper towards the history of the region, we may be critical; however, there is no doubt that throughout all years since 1950 the publication consistently formed the conception of the lost German motherland and history among the Memellanders.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34625
Updated:
2018-12-17 12:55:54
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: