Nekilnojamojo turto administravimo sistema : ištakos, plėtra, tarptautinė patirtis ir perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nekilnojamojo turto administravimo sistema: ištakos, plėtra, tarptautinė patirtis ir perspektyvos
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2012.
Pages:
255 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Administravimas; Administravimo sistema; Nekilnojamas turtas; Nekilnojamasis turtas; Nekilnojamo turto kadastras; Registravimas; Turto vertinimas; Vertinimas; Administration; Administration system; Management system; Property estimation; Real estate; Real estate property; Registration, evaluation; The real estate cadastre.
Contents:
Pratarmė — Santrumpos — Įvadinė temų ir problematikos apžvalga — Nekilnojamojo turto administravimo sistemos plėtra — Nekilnojamojo turto administravimas: Nekilnojamojo turto administravimo pagrindai ir Lietuvos patirtis; Lietuvos nekilnojamojo turto administravimo sistema — Nekilnojamojo turto kadastro sistema: Nekilnojamojo turto formavimas; Nekilnojamojo turto kadastro sistema — Nekilnojamojo turto vertinimo sistema: Istorija, teisiniai ir instituciniai aspektai; Verčių tipai, jų nustatymo būdai — Nekilnojamojo turto registravimas: Šiuolaikinė nekilnojamojo turto registravimo samprata; Istorija ir teisiniai aspektai; Registro duomenys, nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių registravimas; Nekilnojamojo turto registro duomenų rinkimas ir tvarkymas — Nekilnojamojo turto administravimo informacinė sistema — Nekilnojamojo turto administravimo informacinės sistemos koncepcija: Nekilnojamojo turto administravimo informacinės sistemos kūrimo principai, prielaidos ir dėsningumai Vakarų ir Vidurio Europos šalyse; Lietuvos nekilnojamojo turto administravimo informacinės sistemos ypatumai; Nekilnojamojo turto sandorių viešosios elektroninės paslaugos informacinė sistema (NETSVEP IS) — Nekilnojamojo turto registro informacinė sistema — Nekilnojamojo turto kadastro ir vertinimo informacinė sistema: Nekilnojamojo turto kadastro geoinformacinė sistema; Nekilnojamojo turto rinkos tyrimų ir turto vertinimo informacinė sistema — Nekilnojamojo turto informacinės sistemos paslaugų sektoriaus analizė — Tarptautinis bendradarbiavimas ir eurointegracija — Išvados ir pasiūlymai — Šaltiniai.
Keywords:
LT
Administravimas; Administravimo sistema; Nekilnojamas turtas; Nekilnojamasis turtas; Nekilnojamo turto kadastras; Registravimas; Turto vertinimas; Vertinimas.
EN
Administration system; Administration; Property estimation; real estate cadastre; Real estate property; Real estate; Registration, evaluation.
Reviews:
Recenzija leidinyje Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d., mokslo darbai. 2012, p. 178-179
Summary / Abstract:

LTPo nepriklausomybės atkūrimo nekilnojamojo turto grąžinimas ir privatizacija davė pradžią naujos Lietuvos nekilnojamojo turto administravimo sistemos kūrimui. Iki 2004 m. Lietuvoje iš esmės buvo sukurtas teisinis pagrindas nekilnojamojo turto administravimo reformai įgyvendinti. Lietuvos nekilnojamojo turto administravimo sistema buvo kuriama ir įdiegta remiantis Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Žemės administravimo gairėmis, sėkmingai pasinaudota ir tarptautine patirtimi. Knygos tyrimo objektas - Lietuvos nekilnojamojo turto administravimo sistemos problemos ir plėtros tendencijos. Atsižvelgiant į tai, ieškoma ir siūloma mokslinių, teisinių, administracinių ir technologinių priemonių iš esmės pagerinti Lietuvos nekilnojamojo turto administravimo sistemos funkcionavimą, apibrėžti pačios nekilnojamojo turto administravimo sistemos sampratą, nustatyti tolimesnes jos plėtros tendencijas ir integravimo į bendrą Europos nekilnojamojo turto administravimo sistemą būdus. Daug dėmesio skiriama praktiniams problemų įveikimo būdams, tikintis, kad juos galima taikyti jau artimiausioje ateityje. Aptariami kai kurių Europos šalių nekilnojamojo turto administravimo sistemų pagrindiniai bruožai, pabrėžiami jų privalumai ir trūkumai. Tarptautinė nekilnojamojo turto administravimo sistemos samprata, jos plėtros gairės, Europos šalių patirtis ir užsienio ekspertų nuomonė turėtų būti vertinga nekilnojamojo turto administravimo srityje dirbantiems specialistams, teisininkams, taip pat viešąjį administravimą, nekilnojamojo turto kadastrą, žemėtvarką studijuojantiems asmenims ir kt.

ENAfter the restoration of independence, the return of real property and privatisation stimulated the development of the new Lithuanian real property administration system. The fundamentally new legal basis for the implementation of the real property administration reform was created in Lithuania before 2004. The Lithuanian system of real property administration was created and introduced based on the Guidelines for Land Administration of the United Nations Economic Commission. International experience was also used successfully. The book aims at analysing problems in the Lithuanian real property administration system and its development tendencies. Having regard to the above, the author seeks for and offers scientific, legal, administrative and technological means to fundamentally improve the functioning of the Lithuanian real property administration, define the concept of the real property administration system, as well as to define its further development tendencies and ways of integration into the common European real property administration system. A great deal of attention is dedicated to practical ways of problem solution, hoping that they can be applied in the nearest future. Key features of real property administration systems of certain European States are discussed, and their advantages and disadvantages are emphasised. The international concept of property administration system, its development guidelines, experience of European states and foreign export opinions should be valuable for specialists, lawyers working in the field of real property administration, as well as for persons studying public administration, real property cadastre and planning, etc.

ISBN:
9789955301059
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34624
Updated:
2021-03-03 20:57:49
Metrics:
Views: 38
Export: