Socialiniai studentų sveikatos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiniai studentų sveikatos aspektai
Alternative Title:
Social aspects of students health
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2002, Nr. 1 (1), p. 127-131
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Skundai dėl sveikatos; Studentai; Sveikatos rizikos faktoriai; Sveikatos rizikos veiksniai; Sveikatos vertinimas; , attitude to health; Attitude to health; Complaints about health; Health risk factors; Students.
Keywords:
LT
Studentai / Students; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTMūsų tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ar studentai pakankamai daug žino apie savo sveikatą ir ja rūpinasi. Pateikę specialią studentų apklausos anketą ištyrėme Lietuvos teisės universiteto Kauno policijos fakulteto studentų požiūrį į sveikatą, analizavome jų skundus dėl sveikatos bei sergamumą. Tyrime dalyvavo 276 studentai – 99 merginos ir 177 vaikinai, t. y. 99,3 proc. visų 1998 metais į Kauno policijos fakultetą įstojusių studentų. Mūsų tyrimo duomenimis, kas antra studentė ir kas trečias studentas skundėsi sveikata: merginos skundėsi virškinamojo trakto sistemos sutrikimais, vaikinai – kvėpavimo ir jutimo organų sistemų sutrikimais. Tik kas trečias studentas savo sveikatą įvertino kaip „labai gerą“, o du trečdaliai – kaip „gerą“. Daugelis jų (86,2 proc.) rimtai rūpinasi savo sveikata. Apklausti studentai supranta ir žino pagrindinius sveikatą veikiančius žalingus įpročius ir yra pasiryžę keisti neracionalios mitybos, rūkymo ir alkoholio vartojimo įpročius, didinti fizinį aktyvumą. Sergamumo rodiklių skirtumai tarp lyčių nenustatyti, tarp visų vyravo virusinė patologija. [Iš leidinio]

ENThe aim of the research carried out by us is to ascertain if the students know sufficiently about their health and care about it. Having employed a special questionnaire we researched the Law University of Lithuania Kaunas Police Faculty students’ attitude to health, analyzed their complaints and peculiarities of sickness rate. 276 students – 99 female and 177 male, i.e. 99,3 per cent of all the students who entered the University in 1998, participated in the research. In accordance with the data of our research every second female student and every third male student have complaints about their health. Among the female students the complaints about the digestion system predominated; while male students were mostly concerned with the respiration and sensation systems. Only every third student evaluated his or her health as „excellent“ and two thirds as „good“. The biggest part of students (86,2 per cent) treat their health seriously and are trying to care more about it. The respondents understand the principal harmful factors influencing health and are ready to change the irrational eating, smoking and alcohol use habits, as well as to increase the physical activeness. In all the groups virus pathology was prevailing. [Text from author]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34617
Updated:
2019-01-24 07:53:32
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: