Absolventams suteikiamų kompetencijų kontroversiniai aspektai žinių visuomenės kontekste : elektros inžinerijos specialistų rengimo konteksto analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Absolventams suteikiamų kompetencijų kontroversiniai aspektai žinių visuomenės kontekste: elektros inžinerijos specialistų rengimo konteksto analizė
Alternative Title:
Controversial aspects of competences given to graduates in the context of the knowledge society: the analysis of the context of the preparation of the specialists of electricity engineering
In the Journal:
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2011, Nr. 2(1), p. 52-60
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo rinkos ir švietimo sistemos sąveika; Kompetencija; Specialistų rengimas; Specialistų rengimo kontekstas; Competence; Context of specialists' preparation; Context of specialists' training; Interaction of the labour market and educational system; Preparation of specialists; Specialists' training.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Kompetencijos / Competencies; Specialistų rengimas; Specialistų rengimo kontekstas.
EN
Competence; Context of specialists' preparation; Context of specialists' training; Interaction of the labour market and educational system; Preparation of specialists; Specialists' training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama technologijų mokslo srities elektros ir elektronikos krypties elektros inžinerijos šakos specialistų rengimo kontroversiniai aspektai darbo rinkos ir švietimo sistemos sąveikos kontekste. Straipsnyje pateikiamas realus Lietuvoje egzistuojantis bendrasis specialistų rengimo kontekstas, išryškinant darbo rinkos, švietimo sistemos ir švietimo institucijų sąveikos svarbą. Šios sąveikos pagrindu atliekama galiojančių norminių darbo rinkos ir švietimo sistemos dokumentų analizė, kurios pagalba išryškinami šių segmentų skirtumai specialistų kompetencijų formavimo kontekste. [Iš leidinio]

ENIn the article there is the analysis of the controversial aspects of the preparation of the specialists of the technological study, electricity and electronics direction, electricity engineering branch in the context of the interaction of a labour market and educational system. Moreover, the article introduces the context of the real and existing common preparation of specialists in Lithuania while placing the emphasis on the importance of the interaction of the labour market and educational system. With the reference to this exact interaction, the analysis of valid documents of the standard labour market and educational system is performed. With the help of this analysis, the emphasis is put on the differences of these segments in the context of the formation of the specialists’ competences. [From the publication]

ISSN:
2029-431X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34603
Updated:
2017-02-21 12:51:19
Metrics:
Views: 7
Export: