Attraction and division: Lithuanian organizations in Brazil under surveillance of the political police (1924-1950)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Attraction and division: Lithuanian organizations in Brazil under surveillance of the political police (1924-1950)
Alternative Title:
Trauka ir skilimas: Brazilijos lietuvių organizacijos politinės policijos akiratyje (1924-1950)
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 122-130
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Getulio Vargas; Komunistų partija; Lietuviai Brazilijoje; Lietuviai imigrantai; Lietuvių organizacijos Brazilijoje, politinė policija; San Paulo; Communist party; Getulio Vargas; Lithuanian organizations in Brazil, political surveillance; Lithuanians immigrants; Lithuanians in Brazil; San Paulo.
Keywords:
LT
20 amžius; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Getulio Vargas; Lietuviai / Lithuanians; Lietuviai Brazilijoje; Lietuviai imigrantai; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police; San Paulo.
EN
Lithuanian organizations in Brazil, political surveillance; Lithuanians immigrants; Lithuanians in Brazil.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas tikslas ištirti lietuvių, gyvenusių San Paulo valstijoje 1924–1950 m., politinę veiklą politinės policijos suvaržymų metu. Šis tyrimas remiasi DEO PS / SP (portugalų kalba: San Paulo valstybinis politinės ir socialinės tvarkos departamento) slaptaisiais archyvais. Jie padeda analizuojant San Paulo valstijos lietuvių bendruomenių vidines kovas, kurias sukėlė skirtingos politinės pažiūros, ypač komunistų ir antikomunistų. Dauguma lietuvių imigrantų Brazilijoje įsitvirtino San Paulo valstijoje, kurioje dirbo kavos ūkiuose. Netrukus jie pradėjo vienytis tautinio pobūdžio politinėse, visuomeninėse ar religinėse organizacijose. Tokiose organizacijose lietuvių išeiviją traukė ir dalijo du pagrindiniai traukos centrai. Viena vertus, katalikiškos ir tautinės pakraipos organizacijos, kita vertus, kairiosios pakraipos, daugiausia komunistinės orientacijos, judėjimai. Brazilijos politinė policija imigrantų organizacijas nuolat sekė ir jų veiklą sistemingai stebėjo. Suprantama, slaptojoje policijoje susikaupė didžiuliai informacijos klodai – laikraščiai, knygos ir kiti spaudos leidiniai (lankstinukai, atsišaukimai, kvietimai etc.), informatorių ir seklių ataskaitos ir pranešimai, įvairių organizacijų narių sąrašai, įstatai, foto medžiaga ir t.t. Ironiška, kad organas, kurio paskirtis buvo nutildyti disidentų balsus, galų gale pasitarnavo tų balsų išlikimui. Straipsnyje aptariamas lietuvių imigrantų San Paulo valstijoje kūrimasis, jų skaičius, pasiskirstymas ūkio šakomis ir vietovėmis, taip pat jų organizacijų kūrimosi ir veiklos istorija.

ENThe main task of this research is to study political activities of Lithuanian residents in Sao Paulo state between 1924 and 1950 under the restrain of the Political Police. This research is based on the DEO PS/SP (Sao Paulo State Department of Political and Social Order; in Portuguese) surveillance archives. They help us to analyze inner struggles of Lithuanian communities in Sao Paulo state which were born out of antagonic political views, especially between communists and anti-communists. [text from author]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34586
Updated:
2018-12-17 12:55:51
Metrics:
Views: 2    Downloads: 2
Export: