Pilietinės visuomenės kontūrai "Metmenyse" 1986-1996 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilietinės visuomenės kontūrai "Metmenyse" 1986-1996 m
Alternative Title:
Contours of civil society in "Metmenys” (1986-1996)
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 82-89
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Kultūra; Lietuvių diaspora JAV; Lietuvių spauda; Lietuvos pilietinė visuomenė; Metmenys; Pilietinė visuomenė; Postmoderni kultūra; Vytautas Kavolis; Civil society; Culture; Globalization; Lithuanian civil society; Lithuanian diaspora in the U.S; Lithuanian press; Metmenys; Post-modern culture; Vytautas Kavolis.
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Lietuvių diaspora JAV; Lietuvių spauda; Lietuvos pilietinė visuomenė; Metmenys; Pilietinė visuomenė; Postmoderni kultūra; Vytautas Kavolis.
EN
Civil society; Lithuanian civil society; Lithuanian diaspora in the U.S; Lithuanian press; Post-modern culture.
Summary / Abstract:

LTŽurnalas „Metmenys“ buvo plataus išeivių būrio oficiozas, leidžiantis išreikšti vienaip ar kitaip su lietuvybe susijusias pažiūras. „Metmenyse“ savo tekstus publikavo nemaža dalis Lietuvos išeivių. Tačiau šiame straipsnelyje apžvelgiama tik Vytauto Kavolio retorika. Viena vertus, tokį pasirinkimą lėmė subjektyvus šių eilučių autoriaus noras panagrinėti vieno įžvalgiausių Lietuvos sociologų tekstus. Kita vertus, V. Kavolis buvo vienas iš „Metmenų“ sumanytojų ir ilgametis žurnalo redaktorius, sykiu ir pats jame daug rašęs. Siekiant išsiaiškinti V. Kavolio įsivaizduojamus Lietuvos pilietinės visuomenės kontūrus ir buvo analizuoti „Metmenys“. Kodėl tik dešimt metų? Turint galvoje, jog V. Kavolis nuo jaunystės buvo angažuotas Lietuvos reikalams, sakytume, būtų galima nagrinėti ilgesnę perspektyvą aprėpiančius jo darbus mėginant užčiuopti pilietinės visuomenės kontūrus. Paskutinis gyvenimo dešimtmetis buvo pasirinktas, siekiant pažiūrėti, ar ir kaip keitėsi profesoriaus retorika Lietuvos atgimimo kontekste. Norėta išsiaiškinti, kaip Kavolis reagavo į gimtinėje vykusias peripetijas, kurios konteksto detalės jam atrodė svarbiausios. Žinant, jog V. Kavolis visą savo gyvenimą išlaikė jautrumą gimtinei, siekta panagrinėti, kaip besikeičianti politinė bei socialinė situacija veikė profesoriaus nagrinėjamų temų diapazoną. Užbėgdami už akių, galime paminėti, jog retorika vis dėlto keitėsi, nuo gana abstrakčių klausimų buvo pereita prie palyginti konkrečių temų, kurios pristatomos šiame straipsnyje.

ENThe journal “Metmenys” [Outline] was the semiofficial newspaper of a large group of emigrants, which served as an instrument to express the viewpoints that were in some way related to the Lithuanian aspect. A large share of Lithuanian emigrants published their texts in “Metmenys”. Yet this paper focuses only on the rhetoric of Vytautas Kavolis. On the one hand, such a choice was determined by a subjective wish of the author of the paper to analyse the texts of one of the most discerning Lithuanian sociologists. On the other hand, Kavolis was one of the initiators and editor of “Metmenys” for a long period of time, who also highly contributed to the journal. “Metmenys” was analysed seeking to ascertain the Lithuanian civil society contours imagined by Kavolis. Why only ten years? Having in mind that Kavolis was engaged in Lithuanian matters since youth, we could analyse his works over a longer time period, trying to grasp the contours of civil society. The last decade of his life was chosen in order to see whether and how the professor’s rhetoric changed in the context of Lithuania’s rebirth. The author aimed to find out how Kavolis reacted to the peripaetia in his homeland and which contextual details seemed to be most relevant to him. With regard to the fact that Kavolis retained sentimentality towards his homeland all his life, the author aimed to examine how the changing political and social situation affected the range of themes analysed by the professor. We could state that rhetoric actually changed; rather abstract issues were replaced by relatively specific themes which are presented in this paper.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34584
Updated:
2018-12-17 12:55:51
Metrics:
Views: 17    Downloads: 8
Export: