Prof. Jono Kazlausko gimtinės apylinkių vietovardžiai XVII a. metrikuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prof. Jono Kazlausko gimtinės apylinkių vietovardžiai XVII a. metrikuose
In the Journal:
Baltistica. 2001, t. 36, Nr. 1, p. 77-80
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jonas Kazlauskas; Gimtinė; Matiešionys; Punios parapija; Jonas Kazlauskas; Motherland; Matiešionys; Punia parish.
Keywords:
LT
Gimtinė; Jonas Kazlauskas; Matiešionys; Punios parapija.
EN
Motherland; Punia parish.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami profesoriaus Jono Kazlausko gimtinės apylinkių vietovardžiai XVII amžiaus metrikuose. Pažymima, kad J.Kazlausko gimtasis kaimas Matiešionys XVII a. priklausė Punios parapijai, kuri šiame amžiuje apėmė gana didelę teritoriją. Jai priklausė nemažai ir tų vietų, kurios vėliau buvo priskirtos naujai sukurtoms Birštono, Butrimonių, Nemajūnų, Pivašiūnų, Alytaus, Rumbonių parapijoms. Išlikusiuose XVII a. antrosios pusės Punios parapijos santuokų ir krikšto metrikų knygose Matiešionių kaimas užfiksuotas 6 kartus. Pažymima, kad čia jis pavartotas suslavintomis formomis: Matieszany, Matiaszancy, Mateszancy, Matieszancy. Autorius teigia, kad kaimo pavadinimas Matiešionys yra asmenvardinė kilmės: atsiradęs iš suslavintos (sulenkintos) biblinio vardo formos Matiasz „Matijošius, Motiejus" . Pažymima, kad asmenvardinės kilmės yra nemažai ir J. Kazlausko gimtinės aplinkinių, ir kiek tolimesnių kaimų pavadinimų , išlikusių ligi mūsų laikų. Tai Dzingeliškės, esančios į vakarus nuo Matiešionių, bet metrikų knygoje neužfiksuotos, ir Žemaitkiemis, užfiksuotas jose 5 kartus. Pažymima, kad šiedu kaimai betarpiškai ribojasi su J. Kazlausko gimtuoju kaimu. Pirmasis yra pavardinės kilmės, o antrasis, esantis į šiaurę nuo Matiešionių, siejamas su pavarde „Žemaitis“ ir bendriniu žodžiu „kiemas“. Autorius teigia, kad tolimesnių, nuo Matiešionių Siponių miško atskirtų, kaimų pavadinimų yra gerokai daugiau. Autorius toliau straipsnyje ir vardija visus tuos kaimus bei aiškina jų pavadinimų etimologiją.

ENThe article discusses names of places in the surroundings of professor Jonas Kazlauskas’ used in chronicles of the 17th century. In the 17th century Jonas Kazlauskas’ native village Matiešionys belonged to the Punia Parish, which currently covers a rather large territory. A great many of places once belonging to the Punia Parish were later incorporated into newly established parishes of Birštonas, Butrimonys, Nemajūnai, Pivašiūnai, Alytus and Rumbonys. The Matiešionys village is mentioned 6 times in the Punia Parish chronicles of marriages and christenings of the second half of the 17th century. These chronicles use the Slavic form of the name of the village: Matieszany, Matiaszancy, Mateszancy, Matieszancy. The author claims that the name of the Matiešionys village originates from a personal name: the biblical form of a Slavic (polonised) name Matiasz “Matijošius, Motiejus”. The author notes that names of many villages in the surroundings of Jonas Kazlauskas’ motherland and more remote villages originate from personal names. For example, Dzigeliškės, located westwards from Matiešionys. It is not mentioned in the chronicle. The other village is Žemaitkiemis, which is mentioned in the chronicle 5 times. These two villages border with Jonas Kazlauskas’ native village. The name of the first one originates from a surname, and the second one located northwards from Matiešionys originates from the surname Žemaitis and the common word “kiemas”. The author claims that there are much more villages located farther from Matiešionys. The author names them all in the article and explains the etymology of their names.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Nemajūnų parapijos oikonimai ir jų kaita XIX a / Jonas Palionis. Acta linguistica Lithuanica. 2012, t. 66, p. 64-80.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34578
Updated:
2018-12-17 10:54:23
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: