Požiūris į Lietuvą "Draugo" dienraštyje 1988-1990 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Požiūris į Lietuvą "Draugo" dienraštyje 1988-1990 metais
Alternative Title:
Attitudes towards Lithuania in "Draugas" editorials from 1988 to 1990
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 90-102
Keywords:
LT
20 amžius; Michailas Gorbačiovas (Михаил Сергеевич Горбачёв); Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Judėjimai / Movements; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile.
Summary / Abstract:

LTNors Šaltojo karo laikotarpio pabaigoje lietuvių išeivija gyveno viltimi, kad Lietuva atgaus nepriklausomybę ir sekė įvykius Sovietų Sąjungoje bei Lietuvoje, buvo nustebinta staiga 1988 m. pasikeitusia situacija. Išeivijai, gaunančiai gana miglotą ir ribotą informaciją, tai buvo dar didesnė staigmena. Iš dalies informacijos sklaida užsiėmė išeivijos spauda, o vienintelis to meto išeivijos lietuvių dienraštis „Draugas“ užėmė ypatingą vietą ir turėjo didžiausių galimybių – turėjo gana daug skaitytojų užsienio lietuvių bendruomenėje, pasiekdavo išeiviją daugelyje pasaulio vietų. Šio darbo tikslas – aptarti, kurie klausimai ir problemos „Draugo“ leidėjams atrodė svarbiausi bei reikšmingiausi 1988–1990 m., kai Lietuva išgyveno svarbius, reikšmingus istorinius įvykius. Tyrimo objektas – 1988–1990 m. dienraščio „Draugas“ redakcijos skiltyje pasirodę rašiniai. Redakcinė skiltis pasirinkta kaip geriausiai atspindinti oficialią leidinio poziciją. Daugiausia dėmesio tyrime skirta Lietuvoje vykusių ar su Lietuva glaudžiai susijusių politinių reiškinių apžvalgoms minėtame dienraštyje. Siekiama išsiaiškinti, kaip „Draugo“ redakcijos skiltyje buvo aprašomas Lietuvos laisvėjimo kelias 1988–1990 m., kokias redakcijos jausenas galima atpažinti, kaip su šiais įvykiais buvo siejama viena išeivijos lietuvių misijų – pagalba okupuotam kraštui ir Lietuvos laisvinimo kova. Plačiau tyrinėjama, kaip „Draugo“ dienraštyje pateikiama Michailo Gorbačiovo asmenybė, jo vykdoma „perestroikos“ politika, pristatomi svarbiausi to meto redakcinės skilties autoriai, jų domėjimosi objektai ir pozicijos pateikiamais klausimais.Reikšminiai žodžiai: ,,Draugas''; Dienraštis "Draugas"; Išeivija; JAV; Lietuvių diaspora; Lietuvos Sąjūdis; M. Gorbačiovo reformos; ,,Draugas''; Daily "Draugas"; Exile; Lithuanian Sąjūdis; Lithuanian diaspora; Period of "perestrojka"; USA.

ENThis article analyzes editorials published in the U.S. Lithuanian daily Draugas during the period of perestroika and the Lithuanian sąjūdis at the end of the 1980s. Political changes in the soviet union directly influenced events in Lithuania giving rise to a civic movement towards liberation from the U.S.S.R. and leading to the reestablishment of independence on March 11, 1990.at that time Draugas was the only Lithuanian daily outside Lithuania’s borders, with a large readership in many Lithuanian communities the world over. For these reasons we may consider it to have been one of the most influential opinion makers in the Lithuanian diaspora. Lithuanians all over the world followed the developments from 1988 to 1990 very closely, and Draugas was an important source of information. We chose to analyze its editorials because they best reflect the periodical’s position on this or that issue. They show what the editors regarded as the most important news and what they thought was less significant. Our investigation seeks to disclose the way Draugas editorials described Lithuania’s road to freedom in the late 1980s; how they presented Mikhail Gorbachev and evaluated the politics of perestroika; how Draugas reacted to the political changes occurring in Lithuania; and how these changes tied in with one of the diaspora’s self-described missions - to assist the occupied country in its struggle for independence. [text from author]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34563
Updated:
2018-12-17 12:55:49
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: