Neįgalių paauglių seksualumo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgalių paauglių seksualumo problema
Alternative Title:
Sexual problems of disabled adolescents
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2002, Nr. 2 (2), p. 56-63
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Lytinis ugdymas / Sex education; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Psichologija / Psychology; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibūdinamas normalizacijos principas, kurio nuostatų pagrindu organizuojamas neįgaliųjų gyvenimas, apimantis ir seksualinių poreikių tenkinimą bei ugdymą. Analizuojami neįgaliųjų bendrosios ir seksualinės raidos bruožai bei jai trukdančios kliūtys. Pristatomi du tyrimai, atskleidžiantys seksualinius neįgalių paauglių poreikius bei jų raiškos būdus ir suaugusiųjų požiūrį į juos. Pirmo tyrimo duomenys atskleidžia 27-ių Vilniaus miesto vaikų pensiono neįgalių paauglių seksualinės elgsenos ypatumus: seksualinį aktyvumą ir jo priežastis, seksualumo raiškos būdus, emocines seksualumo apraiškas. Antras tyrimas parodo suaugusiųjų, t. y. 80-ies trijų socialinių įstaigų darbuotojų, požiūrį į seksualines neįgalių paauglių problemas, kurios atspindi ir kliūtis, trukdančias spręsti neįgaliųjų seksualinio gyvenimo klausimus, ir socialinių darbuotojų pamąstymus bei pasiūlymus, kaip būtų galima geriau ugdyti neįgaliųjų seksualumą. Rekomenduojamos socialinio darbo gairės, galinčios padėti vertinti bei ugdyti neįgaliųjų seksualumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neįgalus paauglys; Normalizacijos principas; Požiūris į neįgaliųjų seksualumą; Protinis atsilikimas; Seksualiniai poreikiai; Seksualiniai–socialiniai įgūdžiai; Seksualinis aktyvumas; Seksualinis ugdymas; Seksualinis ugdymas.į; Seksualinė elgsena; Seksualinė raida; Seksualumo poreikiai; Seksualumo raiškos būdai; Seksualumo įgūdžiai; Attitude to sexuality of disabled; Attitude to sexuality of disabled sexual behavior; Disabled adolescent; Expression of sexuality; Mental retardation; Principle of normalization; Sexual activity; Sexual behavior; Sexual behaviour; Sexual demands; Sexual development; Sexual education; Sexual skills; Social-sexual skills.

ENIn the work normalization principles on which basis is organized the life of disabled adolescent are discussed. According this it includes satisfying of sexual demands and education. As important part in this work the common and sexual development and the obstacle which disturb their development are analyzed. There are presented two investigations in which the sexual demands of disabled adolescents and methods how there are displayed are discussed. The big part of this work is attaching great importance to personnel attitude. In the first part of investigation sexual behaviour of 27 disabled adolescent of Vilnius Pension are analyzed. In the second part of investigation 80’s personnel attitude to sexual problems of three social institutions is presented. In this part obstacles which disturb to solve the sexual life problems of disabled are mentioned. Suggestions of disabled sexual education are presented as well. In conclusion the landmarks of social work that can help to evaluate and educate the sexuality of disabled are recommended. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Negalios ir seksualumo kaip teisės į kokybišką gyvenimą aspektai socialinių darbuotojų požiūriu / Asta Kandratavičienė. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai 2015, [Nr.] 16, p. 41-58.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34537
Updated:
2018-12-17 11:03:24
Metrics:
Views: 57    Downloads: 9
Export: