Działalność prymasa-interreksa Jana Wężyka w okresie bezkrólewia po śmierci Zygmunta III Wazy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Działalność prymasa-interreksa Jana Wężyka w okresie bezkrólewia po śmierci Zygmunta III Wazy
In the Book:
Przez Kresy i historię po obrzeża polityki / red. Iwona Hofman, Wojciech Maguś. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. P. 346-364
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lenkijos primo Jano Venžiko (Wężyk, 1575-1638), po karaliaus Zigmanto III Vazos mirties 1632 m. atlikusio jo funkcijas, veikla. Aptariama tarpuvaldžiu (interregnum) karaliaus pareigas ėjusių asmenų Lenkijos Karalystėje pareigybė, šio klausimo tyrimai istoriografijoje. Apžvelgiama J. Venžiko biografija, studijos Romoje, bažnytinė karjera, kurią paspartino karaliaus Zigmanto III Vazos sekretoriaus pareigos. Po karaliaus mirties jis vadovavo valstybei 198 dienas. Nedisponavo karaliaus valdžia, tik rūpinosi šalies reprezentavimu užsienyje, naujo karaliaus rinkimais. Dėl karo su Maskva grėsmės stengėsi, kad naujas karalius būtų išrinktas kuo greičiau. Straipsnyje analizuojama naujo karaliaus rinkimų eiga, konvokacinių ir elekcinio seimų darbas, karaliaus Vladislovo Vazos išrinkimo ir paskelbimo karaliumi procedūros bei iškilmės. Tarpuvaldis po Zigmanto III Vazos mirties buvo pats trumpiausias ir ramiausias Lenkijos Karalystės istorijoje, tai laikoma J. Venžiko nuopelnu. Vis dėlto istoriografijoje pastebima, kad jis negalėjo priimti sprendimų ir veikti vienas, privalėjo dirbti kartu su senatoriais, o po1632 m. tarpuvaldžiu valstybę valdęs asmuo turėjo patarėjus iš senatorių ir riterių tarpo, atsirado ir viceprimo pareigybė.Reikšminiai žodžiai: 1632-1633 m. bekaralmetis (tarpuvaldis); Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Bekaralmetis; Gniezno arkivyskupas; Gniezno arkivyskupas Jonas Venžykas; Interreksas; Janas Venžikas (Jan Wenzyk); Janas Węžykas; Konvokacinis seimas; Lenkijos primai; Zigmantas Vaza, 1566-1632 (Zygmunt III Vaza; Sigismund); Zygmantas III Vaza; Zygmantas IV Vaza; Archbishop of Gniezno; Convocation Sejm; Interregnum; Interregnum of 1632-1633; Interrex; Jan Wenzyk; Jan Wezyk; Jan Wezyk archbishop of Gniezn; Primas of Poland; Sigismund III Vaza; Sigismund Vasa; Wladyslaw IV Waza.

ENThe article analyses the activities of Jan Wężyk (1575-1638), Primate of Poland, who performed the functions of the king (as interrex) after the death of King Sigismund III Vasa in 1632. The post of the persons who performed the king’s duties in the Kingdom of Poland during the interregnum as well as studies of this issue in historiography is discussed. The article provides an overview of Wężyk’s biography, his studies in Rome, and church carrier which was promoted by holding the position of the secretary of Sigismund III Vasa. After the king’s death, he led the state 198 days. He did not have the king’s power any only was responsible for representing the country abroad and the election of a new king. In the face of the threat of war with Moscow, he applied all his effort to have a new king elected as soon as possible. The article analyses the course of the royal election, work of the convocation and election sejms, and the procedures and celebrations of the election and coronation of King Władysław IV Waza. The interregnum after the death of Sigismund III Vasa was the shortest and calmest in the history of the Kingdom of Poland, and it is considered Wężyk’s merit. However, it is noted in historiography that he was not able to make decisions and act on his own, had to work with senators. After 1632, the person who led the state during the interregnum had advisors from among senators and knights, and the post of Vice-Primate was established.

ISBN:
9788377801291
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34530
Updated:
2013-04-28 23:08:19
Metrics:
Views: 12
Export: