How social workers understand "person in situation” : research concerning mothers with HIV

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
How social workers understand "person in situation”: research concerning mothers with HIV
Alternative Title:
Socialinių darbuotojų požiūrio į motinas, sergančias ŽIV, tyrimai
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2003, Nr. 2 (4), p. 111-123
Summary / Abstract:

LTVertinant socialiniams darbuotojams svarbu suprasti normatyvines savybes ir socialinius procesus, būdingus žmonėms, susiduriantiems su socialinėmis ir medicinos problemomis. Todėl svarbu: 1) Partnerių bendradarbiavimas, asmenybės, esant įvairioms gyvenimo situacijoms, kūrimas. 2) Partnerių bendradarbiavimo ir sąvokos „asmuo situacijoje“ kūrimo procesas ir analizė. Šios studijos pateikia pavyzdį, kaip praktikantai išplėtojo šią sąvoką remdamiesi literatūra ir savo praktika. Tai buvo pradėta daryti JAV pradėjus plisti ŽIV epidemijai. Rezultatai skyrėsi nuo literatūroje rastų duomenų. Tai svarbus atradimas siekiant iliustruoti praktikantų vertinamąjį darbą ir sparčiai besiplėtojančią socialinio darbuotojo profesiją Lietuvoje. Pagal ŽIV viruso plitimo greitį Lietuvą šiuo metu galima palyginti su ta JAV stadija, kai buvo pradėta rinkti duomenis apie šią ligą. Galima teigti, jog esama būdų dirbti su žmonėmis, užsikrėtusiais ŽIV. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis vertinimas (socialinė interpretacija); Teorija; Vertinimas; ŽIV (AIDS); Assessment; HIV; Qualitative; Social construction; Theory.

ENIn the process of assessment, it is important for social workers to understand the normative characteristics and social processes that are likely to happen when people confront social and medical problems. It is at least as important to work in partnership with people to construct a shared understanding of the person in his or her situation. This study presents an example of how practitioners developed this type of understanding from the literature and their own practice. It was begun in the early days of the HIV epidemic in the USA. The results contrasted with the findings in the literature, both in substance and in form. This finding is important to illustrate how practitioners can put assessment into action in the rapidly developing social work profession in Lithuania. The increase in HIV infections puts the region at a point where the USA was at the time original data were collected. Thus, there are parallels that can be helpful in beginning to understand and to find ways to work with people affected by the virus and related social phenomena. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34512
Updated:
2018-12-17 11:14:05
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: