Paauglių siekių strategijų tipologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių siekių strategijų tipologija
Alternative Title:
Adolescents' achievement strategies: types
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2003, Nr. 2 (4), p. 97-102
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pabandėme nustatyti, kokias siekių strategijas taiko paaugliai. Tyrime dalyvavo 391 Vilniaus miesto vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų aukštesniųjų klasių 14–17 metų moksleivis, 161 vaikinas ir 230 merginų. Pagal tai, kokias strategijas paaugliai taiko, išskyrėme penkias skirtingas grupes. Dvi iš jų buvo funkcionalios: aktyviųjų optimistų ir socialinės paramos siekiančiųjų. Trys iš jų buvo disfunkcionalios: aktyviai vengiančiųjų, išmokto bejėgiškumo ir impulsyviųjų. Keturios grupės panašios į literatūroje aprašytas: aktyviai vengiančiųjų, išmokto bejėgiškumo, impulsyviųjų ir aktyviųjų optimistų. Rezultatai parodė, kad priklausymas funkcionaliai strategijų grupei siejosi su didesniais akademiniais laimėjimais bei didesniu socialiniu aktyvumu, o priklausymas disfunkcionaliai strategijų grupei siejosi su mažesniais akademiniais laimėjimais ir mažesniu socialiniu aktyvumu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Impulsyvi strategija; Išmoktas bejėgiškumas; Kognityvinės strategijos; Optimistinė strategija; Siekių strategijos; Užduoties vengimo strategija; Achievement strategies; Cognitive strategies; Impulsive strategy; Impulsive strtegy; Learned helplessness; Optimistic strategy; Task - avoidant strategy; Task-avoidant strategy.

ENIn this article we made an effort to identify the kinds of strategies adolescents deploy in achievement context in Lithuanian sample. The participants were 391 adolescent of the age 14-17 (160 boys, 230 girls) from four different Vilnius secondary schools. Five groups of adolescents were identified according to the strategies they deployed. Two of them were functional: active optimistic and social support seekers. Three of them were dysfunctional: active avoiders, learned helplessness and impulsive. Four of them: active avoiders, learned helplessness, impulsive and active optimistic were similar to those described previously in the literature. The results showed that the membership in the functional strategy groups was associated with higher level of academic achievement and social activity. By contrast, membership in the dysfunctional strategy groups, was associated with lower level of academic achievement and social activity. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34509
Updated:
2018-12-17 11:14:05
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: