Socialinių sluoksnių demografinės elgsenos transformacijos Lietuvoje : pirmosios partnerystės sudarymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių sluoksnių demografinės elgsenos transformacijos Lietuvoje: pirmosios partnerystės sudarymas
Alternative Title:
Transformations of demographic behaviour of social stratas' in Lithuania
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2003, Nr. 2 (4), p. 25-35
Keywords:
LT
Socialinė struktūra / Social structure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apibūdinti socialinių sluoksnių pirmosios partnerystės sudarymo modelius ir transformacijas Lietuvoje. Nagrinėjami du laikotarpiai: nuo antrosios XX a. pusės iki 1990 metų ir nuo 1990 metų iki Šeimos ir gimstamumo tyrimo Lietuvoje, kuris buvo atliktas 1994–1995 metais. Hipotezės suformuluotos remiantis P. Bourdieu habitus ir kapitalo teorijomis. Naudoti Šeimos ir gimstamumo tyrimo Lietuvoje (1994–1995) duomenys. Tyrimo metodas – įvykio istorinė analizė. Tyrimas parodė, kad Lietuvoje socialiniai sluoksniai nesilaiko iš esmės skirtingų pirmosios partnerytės sudarymo strategijų. Pirmoji partnerystė kohabitacijos forma dažniausiai pasirenkama vėliau negu pirmoji partnerystė vedybų forma ir nepriklauso nuo socialinio statuso arba partnerystės sudarymo laikotarpio. Didžiausia rizika pasirinkti kohabitaciją ir taip pažeisti visuomenėje nusistovėjusias normas pasižymi vidurinieji sluoksniai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorinė įvykio analizė; Kohabitacija; Pirmoji partnerystė; Socialinis statusas; Vedybos; Cohabitation; Event history analysis; First partnership; Marriage; Social status.

ENThe goal of this article is to explore patterns of behaviour of social strata’s in respect to first partnership formation as marriage or cohabitation in Lithuania. Research hypotheses of this paper were formulated based on ideas of his theories of capitals and habitus by P. Bourdieu. Hypotheses tested on Lithuanian "Family and Fertility Survey" (1994–1995) data. Event History Analysis as research method was used. Analysis showed that social stratas have not significantly different behaviour patterns in first partnership formation. Common trend is that entry to first partnership as cohabitation usually is later than entry to first partnership as marriage for all social stratas in all periods. Individuals with medium social status experience highest risk to entry to cohabitation. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Matrimonialinės elgsenos strategijos šiandieninėje Lietuvoje : atspindys žiniasklaidoje / Vida Česnuitytė. Socialinis darbas. 2008, t. 7, Nr. 2, p. 35-43.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34499
Updated:
2018-12-17 11:14:03
Metrics:
Views: 10
Export: