Mėnulis kalendoriniuose papročiuose Pašvitinio apylinkėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mėnulis kalendoriniuose papročiuose Pašvitinio apylinkėse
Alternative Title:
Moon in the calendar customs of Pašvitinys environs
In the Journal:
Žiemgala. 2008, Nr. 2, p. 4-7
Keywords:
LT
Pašvitinys; Lietuva (Lithuania); Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami liaudiškieji papročiai, kuriuose žemės ūkio darbai derinti su tam tikra mėnulio faze. Papročiuose galima įžvelgti nemažai ikikrikščioniškojo laikotarpio vaizdinių, kitados įtvirtinusių tradicinę gyvenseną. Netekę sakralumo, šie vaizdiniai ilgainiui tapo papročių motyvacija. Darbe susisteminti Pašvitinio apylinkių vietinių žmonių papročiai bei tikėjimai, ieškota jų sąsajų su archajiškomis kalendorinėmis sistemomis. Pagrindiniai duomenys surinkti 1993–2002 m. etnografinių ekspedicijų metu ir papildyti archyviniais šaltiniais. Tyrime nustatyta, kad senoji tradicija derinti žemės ūkio darbų terminus su mėnulio faze dar yra labai gyvybinga Pašvitinio apylinkių gyventojų atmintyje ir praktinėje veikloje. Čia paplitę kalendoriniai papročiai tebėra išlaikę nemažai ikikrikščioniškojo laikotarpio vaizdinių. Magiškieji veiksmai šiame krašte dažniau buvo nukreipti į žemdirbystės sėkmę; jie – mėnulio kalendoriaus prigimties. Gyvulininkystės sėkmei mėnulio magijos dalykų Pašvitinio apylinkėse neužfiksuota, tikėtina juos sunykus laikui bėgant, nes buvo menkesnės svarbos. Tradicijos gyvybingumą lėmė puikus gamtos reiškinių pažinimas bei jų priklausomybės nuo mėnulio atmainų objektyvus pobūdis. Liaudies tikėjimuose tebėra ryškus antropomorfinis nakties šviesulio įvaizdis. Mėnulio kalendoriaus apeigos buvo perkeltos ir į svarbius žmogaus gyvenimo įvykius, ypač naujos šeimos kūrimą.Reikšminiai žodžiai: Agrarinė magija; Kalendoriniai papročiai; Mėnulio fazės; Mėnulio kalendorius; Mėnulis; Papročių semantika; Pašvitinio apylinkės; Tikėjimai mėnulio įtaka; Ūkio darbai; Agrarian magic; Belief in the influence of the Moon; Calendar customs; Farming; Moon; Moon calendar; Pašvitinys environs; Phases of the moon; Semantics of the customs.

ENThe article systematizes and semantically analyses the popular customs to match the agricultural works with the moon phases. This tradition is of rather great vitality in the memory and practical activities of the inhabitants of Pašvitinys environs. In the customs there are a lot of images of pre­Christian times that strengthened the traditional mode of life. Having lost their sacrality these images in due course be­came the motivations for the customs. The vitality of the tradition was undoubtedly determined by good knowledge of natural phenomena and objective character of their dependency upon the moon phases. Magic actions in the environs of Pašvitinys were more often directed to the agricultural success so they are of moon calendar nature. Things of moon magic for the success of cattle breeding were not found; it is probable that in time they disappeared as were of lesser importance. According to the principle of similine magic the belief in moon’s influence passed into social life while matching the important events of people’s life, especially the start of a new family, with a moon phase. People ask the young moon to bring them good health, and the light of the full moon is con­sidered to be harmful. It is an interesting fact that the image of anthropomorphic luminary is still vivid in folk beliefs. [text from author]

ISSN:
1392-3781
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34498
Updated:
2018-12-17 12:23:23
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: