The American factor in Russian-Lithuanian relations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The American factor in Russian-Lithuanian relations
In the Journal:
Lithuanian foreign policy review. 2003, 11/12, p. 100-107
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Užsienio politika / Foreign policy.
Summary / Abstract:

LTRusijos Federacija ir Lietuvos Respublika yra dvi savarankiškos valstybės, plėtojančios aktyvius dvišalius santykius, tačiau sudėtinga paneigti JAV įtaką šių santykių raidai. Pirma, tokius kontraversiškus procesus kaip NATO plėtra inicijuoja Vašingtonas; antra, JAV įsitvirtinimas regione ir intensyvus bendradarbiavimas su šia valstybe yra vienas svarbiausių Lietuvos užsienio politikos tikslų. Nors Rusija turi savų interesų Baltijos regione, ji suinteresuota su JAV bendrauti be konfrontacijos. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti JAV vaidmenį Lietuvos ir Rusijos dvišaliuose santykiuose. 1990-ųjų pradžioje buvo prasmingiau kalbėti apie Lietuvos (arba Baltijos valstybių) veiksnį Rusijos ir JAV diplomatiniuose santykiuose, o ne priešingai. Tuo metu ką tik pasibaigusio Šaltojo karo įtaka buvo stipresnė už bendradarbiavimo patirtį su nepriklausomybę atkūrusiomis valstybėmis. Kaip buvusi supergalybė, Rusija buvo pratusi tartis tiesiogiai su Vašingtonu ir neturėjo patirties, kaip bendrauti su mažosiomis Baltijos regiono valstybėmis kaip lygiavertėmis partnerėmis. Baltijos valstybės buvo ypatingos tuo, kad Rusijai rūpėjo tranzito ir tautinių mažumų klausmai, kurių sprendime ji jautėsi turinti sprendžiamąją galią. Todėl didėjanti JAV įtaka šiame regione buvo sutikta priešiškai, o Baltijos valstybėse vis dar jaučiama Rusijos grėsmė. Visgi pamažu valstybės suvokė būtinybę vietoje apibusio ignoravimo stiprinti pragmatiškus ir konstruktyvius santykius, nors JAV įsitvirtinimą regione Rusijos vis dar laiko problema.Reikšminiai žodžiai: Amerika, Lietuva; Baltijos šalys (Baltic states); Dvišaliai santykiai; ES; JAV; Lietuvos užsienio politikso prioritetai; NATO; Baltic states; Bilateral relations; EU; JAV; Lithuania; Lithuanian foreign policy priorities; NATO; US; Rusija (Russia).

ENThe Russian Federation and the Republic of Lithuania are two self-sufficient states developing active bilateral relations; however, it is difficult to deny the US impact on the development of these relations. First, controversial processes such as NATO development are initiated by Washington; second, one of the key goals of Lithuania’s foreign policy is firm establishment of the USA in the region and intensive cooperation with this state. Although Russia has its own interests in the Baltic region, it is interested in communicating with the USA without confrontation. This article aims to examine the US role in bilateral relations between Lithuania and Russia. In the early 1990s, it was more meaningful to speak about Lithuania’s (or the Baltic states’) factor in Russia–US diplomatic relations and not otherwise. The impact of the Cold War that had ended only a short time ago was then stronger than cooperation experience with the states that had restored their independence. As a former superpower, Russia was used to negotiate directly with Washington and had no experience of communicating with small states in the Baltic region as equal partners. The Baltic states were special, since Russia was concerned with transit and national minority issues, in the tackling of which it felt that it had power of decision. Therefore, a growing US influence in this region was met with hostility and Russia’s threat was still felt in the Baltic states. The states nevertheless gradually understood the necessity of strengthening pragmatic and constructive relations instead of disregarding each other, although Russia still considers a firm establishment of the USA in the region to be a problem.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
A Small state in the asymmetrical bilateral relations: Lithuania in Lithuanian-Russian relations since 2004 / Dovilė Jakniūnaitė. Baltic journal of political science. 2015, no 4, p. 70-93.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34493
Updated:
2018-12-17 11:14:03
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: