Trends of the investment fund industry development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Trends of the investment fund industry development
Alternative Title:
Investicinių fondų plėtros tendencijos
In the Journal:
Ekonomika. 2004, t. 66, p. 110-131
Keywords:
LT
Italija (Italy); Prancūzija (France); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Ekonomikos plėtra / Economic development; Investicijos / Investments; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos sąlygomis dinamiškai gausėjant teikiamų paslaugų ir plečiantis finansinių instrumentų spektrui, didėjant finansinių institucijų konkurencijai, vykstant jų jungimosi procesams, finansų sistemos plėtra, jos jautrumas vykstantiems pasaulinės finansų sistemos pokyčiams tampa aktuali problema Lietuvai, kur plėtojantis finansų sistemai ir didėjant vidutiniam mėnesiniam atlyginimui, atsiranda poreikis investuoti. […] Sąvoka investicinis fondas čia vartojama kaip viešai siūlomo atvirojo fondo, investuojančio į perduodamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos instrumentus, atitikmuo, kuris vadinamas „savitarpio fondu“ (mutual fund) JAV ir UCITS (angl. Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) FEFSI pateikiamoje Europos investicinių fondų sektoriaus statistikoje. Investicinio fondo analogas Lietuvoje – investicinė kintamojo kapitalo bendrovė. Darbe Lietuvos investicinių fondų sektoriaus plėtros tendencijos nagrinėjamos remiantis Europos patyrimu, analizuojant plėtros istoriją ir veiksnius, taip pat aktyvų pasiskirstymą tarp skirtingų investicinių fondų rūšių. Pastarąjį dešimtmetį investiciniai fondai Europoje nuolat stiprėjo. Praėjusio šimtmečio dešimtąjį dešimtmetį investicinių fondų sektorius buvo sparčiausiai auganti Europos šalių finansų sistemos dalis, jų valdomi aktyvai padidėjo nuo 500 mln. eurų dešimtmečio pradžioje iki 4,6 trln. eurų. 2003 m. rugsėjo pabaigoje. Investicinių fondų teikiami pranašumai: diversifikacija, likvidumas, kaina ir pelnas paaiškina jų, kaip taupymo instrumentų, sėkmę. Šie veiksniai, kartu su numatomu privačių pensinių santaupų auginiu Europoje bei investuotojų teikiama svarba savo finansinių santaupų rizikos ir pelno santykiui ir toliau teiks inerciją Europos investiciniams fondams.Straipsnyje šios augimo tendencijos nagrinėjamos įvairiomis kryptimis, lyginant su BVP, kitais instituciniais investuotojais, namų ūkiais. Daugelis individualių investuotojų Europoje investicinius fondus mano esant patrauklia finansinių aktyvų alternatyva, tačiau pirmenybė investiciniams fondams skirtingose Europos šalyse teikiama nevienodai, šis nevienalytiškumas rodo tiek kultūrinius ir istorinius Europos šalių skirtumus, ypač organizuojant pensijų sistemą, tiek ir atskirų investuotojų antipatiją investicinei rizikai. Trys šalys (Prancūzija, Liuksemburgas ir Vokietija) dominuoja sektoriuje, turi 59 %, po jų Italija ir Jungtinė Karalystė, kartu sudarydamos 76 % rinkos. Beveik visose šalyse nuolat stebimos akcijų fondų kilimo tendencijos, kurias remia: • Europos investuotojų troškimas pagerinti santaupų investicinius rezultatus; Individualių investuotojų supratimas, kad akcijų fondai suteikia veiksmingą ir likvidų būdą pasinaudoti akcijų teikiamu didesniu pelnu, diversifikacijos dėka išvengiant pernelyg didelio rizikingumo; • Poreikis padidinti ilgalaikes santaupas ir finansinį saugumą dėl spaudimo, kurį darys senstanti visuomenė valstybinei pensijų sistemai. Nors Lietuvos investicinių fondų sektorius tik pradedamas plėtoti, tačiau išryškėjo bendros tendencijos: didėja tiek fondų skaičius, tiek ir investuoti aktyvai, jie dabar sudaro apie 26 mln. Lt, pakilę nuo l mln. Lt 2000 metų pabaigoje. Investicinių fondų atsiradimas Lietuvos rinkoje ne tik didina jos likvidumą, bet ir suteikia individualiems investuotojams tuos pačius pranašumus, kuriais gali naudotis Europos šalių investuotojai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Investiciniai fondai; Investiciniai fondai Europoje; Investiciniai fondai Lietuvoje; Investicinių fondų plėtra; Plėtra; Development; Investment funds; Investment funds in Europe; Investment funds in Lithuania; Investmentl Funds.

ENТhе research object of the present work is one of the elements of the financial system, the so-called alternative investment instrument–investment fund. The concept of investment fund is used the sense of publicly offered open-ended funds invested in transferable securities and money funds, which refers to "mutual fund" in the US and UCITS' in FEFSTs2statistics on the European funds industry. In Lithuania, the equivalent of investment fund is a variable capital investment company. Under the conditions produced by globalization when the spectrum of services and financial is widening dramatically, competition between financial institutions is growing and appear, the development of a financial system and its sensitivity to changes in global finance actual problem for Lithuania; as the financial system develops, the level of living and the average gross monthly earnings increase, the need for investing arises. The trends of the Lithuanian fund industry are analysed in relation to the European experience, that's why the history factors of development, allocation of assets between different fund types of the European fund industry are examined. The purpose of this article is to examine the origin and rapid development of investment funds to analyse trends of investment funds industry development. The methods used: analysis and generalization of scientific works and statistical data. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34491
Updated:
2020-11-29 17:17:42
Metrics:
Views: 20    Downloads: 8
Export: