Meandry działalności publicznej Jana Janowicza Hlebowicza

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Meandry działalności publicznej Jana Janowicza Hlebowicza
In the Book:
Przez Kresy i historię po obrzeża polityki / red. Iwona Hofman, Wojciech Maguś. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. P. 156-184
Keywords:
LT
16 amžius; Iwan IV; Jonas Chodkevičius; Jonas Hlebavičius; Jonas IV; Jonas Janovičius Glebovičius; Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis; Mikalojus Radvila Rudasis, 1512-1584 (Mikołaj Radziwiłł Rudy; Mikołaj the Red Radziwiłł); Steponas Batoras, 1533-1586, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (István Báthory; Stefan Batory); Baltarusija (Belarus); Trakai; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Politikai / Political figures; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama vieno aktyviausių ir įtakingiausių lietuvių magnatų Jano Hlebowicziaus (1544-1590) biografija ir politinė veikla. Apie šią asmenybę žinoma nedaug. Aptariama Hlebowiczių giminės geneologija, tiriami J. Hlebowicziaus biografijos faktai. Buvo kalvinistas, 1563 m. jis ėjo kapitono pareigas Polocke ir dalyvavo kare su Maskva, kurio metu pateko į nelaisvę. Mokėdamas rusų kalbą, dalyvavo derybose dėl karo belaisvių išlaisvinimo. 1565 m. išvyko iš Maskvos, bet raštu įsipareigojęs ištikimai tarnauti carui Ivanui IV – paveikti Lietuvos elito atstovus ir telkti caro, ketinusio užimti Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą, šalininkus. Grįžęs jis sugebėjo užsitikrinti karaliaus Žygimanto Augusto pasitikėjimą ir tęsti politinę karjerą. Nuo 1571 m. ėjo Minsko kašteliono pareigas. Straipsnyje analizuojama J. Hlebowicziaus politinė veikla Liublino seime 1569 m., bendradarbiavimas ir nesantaika su žymiausiais Lietuvos magnatais Janu Chodkevičiumi bei Mikalojumi ir Kristupu Radvilomis, jo politinė veikla po karaliaus Žygimanto Augusto mirties ieškant kandidato į karaliaus sostą, parama Steponui Batorui. 1586 m. tapo Trakų vaivada, aktyviai dalyvavo politiniame gyvenime mirus karaliui Steponui Batorui. Pasiekti politinės karjeros aukštumas J. Hlebowicziui padėjo neeilinis protas ir charakterio bruožai.Reikšminiai žodžiai: Jonas Chodkevičius; Jonas Hlebavičius; Jonas IV; Jonas Janovičius Glebovičius; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos politinis eitas; Liublino unija, 1569 (Union of Lublin); Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis; Mikalojus Radvila Rudasis; Politinė karjera; Santykiai su Rusija; Steponas Batoras (Stefan Batory; István Báthory; Stephen Bathory); Žygimantas Augustas, 1520-1572 (Žygimantas III Augustas; Zigmantas II Augùstas; Zygmunt II August; Sigismund August); Iwan IV; Jan Hieronimowicz Chodkiewicz; Jan Hlebowicz; Jan Janowicz Hlebowicz; Mikolaj "the Red" Radziwill; Mikolaj Krzysztof "the Orphan" Radziwill; Political career; Political elite of Lithuania; Relations with Russia; Sigismund II Augustus; Sigismundus Augustus; The Grand Duchy of Lithuania; Union of Lublin.

ENThe article analyses the biography and political activities of Jan Hlebowicz (1544-1590), one of the most active and influential Lithuanian magnates. Little is known about this personality. The genealogy of the Hlebowicz family is discussed and facts of Jan Hlebowicz’ biography are studied. He was a Calvinist. In 1563, he served as captain and took part in the war against Moscow, in which he was taken captive. Since Hlebowicz spoke Russian, he participated in the negotiations on the release of prisoners of war. In 1565, he departed from Moscow but the writing committed to faithfully serve Tsar Ivan IV – to influence representatives of the Lithuanian elite and take on supporters of Tsar, who intended to occupy the throne of the Grand Duke of Lithuania. Upon return, he managed to secure the trust of King Sigismund Augustus and to continue his political career. From 1571, he held the post of Castellan of Minsk. The article analyses Hlebowicz’ political activities in Lublin Sejm of 1569, collaboration and discord with the most famous Lithuanian magnates Jan Chodkiewicz and Mikołaj and Krzysztof Radziwiłł, his political activities after the death of King Sigismund Augustus in search for a candidate for the throne, and support to Stephen Bathory. In 1586, he became the voivode of Trakai and was actively involved in political life after the death of King Stephen Bathory. Hlebowicz’ extraordinary wisdom and character traits helped him to achieve the heights of political career.

ISBN:
9788377801291
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34483
Updated:
2022-01-28 23:07:49
Metrics:
Views: 32
Export: