Obchody rocznicowe w międzywojennym Wilnie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Obchody rocznicowe w międzywojennym Wilnie
In the Book:
Przez Kresy i historię po obrzeża polityki / red. Iwona Hofman, Wojciech Maguś. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. P. 113-133
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days.
Summary / Abstract:

LTPasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Vilniuje suklestėjo socialinis ir kultūrinis gyvenimas. Viena vilniečių visuomeninės bei kultūrinės veiklos apraiškų buvo tautai svarbių metinių, istorinių įvykių, kraštui nusipelniusių asmenybių jubiliejų minėjimai. Straipsnyje analizuojami minėjimai, susiję 1) su kovomis dėl nepriklausomybės: 1930 m. visoje Lenkijoje minėtos dešimtosios pergalės prieš Sovietų Rusiją ir Vilniaus atgavimo metinės, 1938 m. minėtos Lietuvos ir Baltarusijos gynybos 20-tosios metinės, 1923, 1930 ir 1933 m. - XIX amžiaus sukilimų metinės; 2) minėjimai susiję su švietimo ir mokslo institucijų jubiliejais: 150-osios Edukacinės komisijos įsteigimo metinės, minėtos 1923 m., 350-osios Vilniaus universiteto įkūrimo ir 10-tosios Stepono Batoro universiteto atkūrimo metinės 1929 m., 25-tosios Vilniaus Mokslo mylėtojų draugijos įkūrimo metinės 1932 m.; 3) metinės susijusios su Lenkijos ir Lietuvos valdovų jubiliejais: Vytauto Didžiojo 500-osios mirties metinės 1930 m., karaliaus Stepono Batoro 400-osios gimimo metinės 1933 m., 500-tosios karaliaus Jogailos mirties metinės 1934 m. Straipsnyje nuodugniai aptariama minėtų jubiliejinių minėjimų organizavimo tvarka (steigiant specialius komitetus), jų metu vykę masiniai bei akademiniai, bažnytiniai renginiai. Minėjimai stiprino svarbių istorinių įvykių ir tautai nusipelniusių asmenybių atmintį, ugdė visuomenę patriotizmo dvasia. Jie taip pat padėjo pagrindus miestiečių kultūrinio gyvenimo tradicijoms, paįvairino kasdienį jų gyvenimą.Reikšminiai žodžiai: 1918-1939; Akademinė visuomenė; Istorinė atmintis; Jubiliejinės datos; Jubiliejus; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkų valdžia; Metinių minėjimas; Minėjimas; Tarpukaris; Vilniaus kraštas; Vilnius; 1918-1919; Academic society; Anniversaries; Anniversary; Anniversary celebrations; Celebration; Historical memory; Interwar; Interwar period; Polish authorities; Vilnius; Vilnius region; Wilno.

ENAfter World War I, the social and cultural life of Vilnius flourished. One of the expressions of social and cultural activities of residents of Vilnius was commemorations of annual, historical events and distinguished personalities’ anniversaries. The article analyses commemorations related to 1) fights for independence: 1930 – the commemoration of the 10th anniversary of the victory against Soviet Russia and the anniversary of the restoration of Vilnius celebrated across Poland; 1938 – the 20th anniversary of the mentioned defence of Lithuania and Belarus, 1923, 1930 and 1933 – the anniversaries of the uprisings of the 19th century; 2) anniversaries of science and education institutions: the 150th anniversary of the foundation of the Commission of National Education marked in 1923, the 350th anniversary of the foundation of Vilnius University and the 10th anniversary of the restoration of the Stephen Bathory University marked in 1929, the 25th anniversary of the foundation of the Society of Friends of Science in Vilnius marked in 1932, 3) anniversaries of Lithuanian and Polish rulers: the 500th anniversary of the death of Vytautas the Great marked in 1930, the 400th anniversary of the birth of King Stephen Bathory marked in 1934. The article thoroughly discusses the organisation processes of the above anniversaries by establishing special committees as well as mass, academic and church events that took place during the markings of the above anniversaries. The commemorations enhanced the memory of significant historic events and nationally distinguished personalities as well as developed the national sense of patriotism. They also provided the basis for the cultural traditions of urban residents and diversified their life.

ISBN:
9788377801291
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34481
Updated:
2013-04-28 23:07:48
Metrics:
Views: 8
Export: