Początki genealogii rodu Piłsudskich

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Początki genealogii rodu Piłsudskich
In the Book:
Keywords:
LT
Juzefas Pilsudskis; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama pirmojo Lenkijos maršalo Juzefo Pilsudskio giminės geneologija XVI a. Nuosekliai apžvelgiamos ligšiolinėje lenkų istoriografijoje iškeltos hipotezės šiuo klausimu, pastebint, kad susidomėjimas J. Pilsudskio kilme ypač padidėjo po jo mirties 1935 m. Tuo laikotarpiu pasirodė ir pirmieji moksliniai darbai, iš jų labiausiai vertintinas Jano Ciechanowskio monografijos fragmentas apie Pilsudskių giminės ištakas. Antroji straipsnio dalis skirta šaltinių analizei – detaliai aptariami XVI a. Žemaitijos žemių dokumentai apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Giniotų giminės asmenis, vedama jų geneologija iki Pilsudskių šakos išsiskyrimo. Ši šaka kildinama iš apylinkių, esančių Žemaitijoje netoli Kaltinėnų miestelio Šilalės rajone. Pastebima, kad XVI a. Giniotų pavardę turėjo ne viena, o keletas skirtingų giminių, gyvenusių įvairiose Žemaitijos vietovėse. Straipsnyje atskirai aptariama pavardės „Pilsudskis“ kilmė. Ši pavardė kildintina iš lietuviško vietovardžio Pilsūdai (kaimas, esantis Tauragės rajone netoli Skaudvilės), minimo nuo XVI a. XVII a. pradžioje Pilsūdai atiteko Giniatovičiams. Straipsnio gale pateikiamas Pilsudskių geneologinis medis XVI a., apimantis pirmąsias penkias šios giminės, siejamos su Lenkijos maršalu, kartas.Reikšminiai žodžiai: Bajorai; Biografija; Genealogija; Geneologija; Juzefas Pilsudskis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Pilsudai; Pilsudskiai; Pilsudskis, Juzefas; Žemaitija (Samogitia); Biography; Genealogy; Jozef Pilsudski; Pilsudai; Pilsudski, Juzef; Pilsudskis family; Szlachta; Žemaitija (Samogitia).

ENThe article discusses the genealogy of the family of the First Marshal of Poland Józef Piłsudski in the sixteenth century. It provides a consistent overview of the hypotheses that have been advanced in the Polish historiography on this matter, while noting that interest in the origin of Piłsudski especially increased after his death in 1935. It was the period of the appearance of the first research works on the matter, with the fragment of a monograph by Jan Ciechanowski devoted to the origins of the Piłsudski family being regarded most of all. The second part of the article is devoted to the analysis of sources – it discussed in detail the documents of Samogitian lands of the sixteenth century concerning persons of the Giniotis family of the Grand Duchy of Lithuania and traces their genealogy up to the split of the Piłsudski branch. This branch is believed to originate from areas located in Samogitia, near Kaltinėnai Town in Šilalė District. It is noted that in the sixteenth century, the name of Giniotis was carried not by one, but by several different families, who lived in different locations of Samogitia. The article separately discusses the origin of the name “Piłsudski”. This name is believed to originate from the Lithuanian toponym Pilsūdai (a village situated in Tauragė District near Skaudvilė), which is mentioned since the sixteenth century. At the beginning of the seventeenth century, Pilsūdai went to the family of Giniatowicz. At the end of the article, the genealogical tree of the Piłsudski family of the sixteenth century, which covers the first five generations of the family associated with the Marshal of Poland, is provided.

ISBN:
9788377801291
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34478
Updated:
2022-01-28 23:07:46
Metrics:
Views: 133
Export: