Kultūrinė polifonija Jono Juškaičio eilėraščiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinė polifonija Jono Juškaičio eilėraščiuose
Alternative Title:
Cultural polyphony in J. Juškaitis' lyrics
In the Journal:
Keywords:
LT
Jonas Juškaitis; Literatūros teorija ir kritika / Literary science and criticism; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTModernios lyrikos eilėraštis savyje dažnai akumuliuoja kelis tekstus. Jų atviras ar paslėptas citavimas formuoja eilėraščio prasmines struktūras, lemia meninę gyvybę. Jų atpažinimas padeda priartėti prie poeto meninio pasaulio. Jono Juškaičio lyrikoje citatos gali būti pačios įvairiausios - sentencija, dainos fragmentas, giesmės nuotrupa. Mito, istorijos ir kultūros vaizdiniai ir vardai - taip pat savitos citatos, tik kito lygmens. Straipsnis yra skirtas intertekstualiems ryšiams atskleisti, pasirenkant dažniausius atvejus - citatas. Jų gausu, jos kuria meninio pasaulio specifika, lemia sudėtingą pasaulio regėjimo būdą, niuansuoja svarbiausias kūrybos temas. Jono Juškaičio (gim. 1933 metais) lyrikoje išgrynintos Dievo, mirties, transcendencijos ilgesio, tautos, jos likimo temos. Valstietiškasis pasaulis ir nacionalinė kultūra - pastovios jos atramos. Didžioji kūrybos dalis parašyta sovietmetyje, ir ją galima traktuoti kaip tylią rezistenciją tuometiniam pasauliui. Kadangi svetimo teksto apraiškų J. Juškaičio lyrikoje gausu, jas reikia sisteminti, grupuoti pagal jų kilmę ir tekste atliekamą vaidmenį. J. Juškaičio lyrikoje yra pasaulietinių ir religinių intertekstų klodai. Jie gali būti lietuviški ir lotyniški. Konkrečių tekstų analizė atskleidžia, kad svetimų tekstų intarpai J. Juškaičio eilėraščiuose suardo teksto vientisumą, linijiškumą, kurdamos įtampą, provokuodamos dialogą. Jos deformuoja sintaksę, didindamos žodžių semantinį aktyvumą. Kadangi yra sistemingai vartojamos, jos lemia meninio pasaulio pobūdį, kuria jo išskirtinumą.Reikšminiai žodžiai: Jonas Juškaitis; Modernioji poezija; Pasaulietinis intertekstas; Pasaulietiški intertekstai; Religiniai intertekstai; Religinis intertekstas; Jonas Juškaitis; Modern poetry; Religious inter-text; Religious intertexts; Wordly intertexts; Worldly inter-text.

ENThe modern poem often accumulates in itself several texts. Their open and hidden quotation forms the notional structures of the poem and determines its artistic life. Their recognition helps us to come closer to the artistic life of the poet. The quotations may vary a lot - they can be maxims, fragments of a song or a hymn. There are many manifestations of foreign texts in J. Juskaitis’ lyrics - therefore they have to be systemized and grouped according to their origin and role, played in the text. There are layers of mundane and religious intertexts in Juskaitis’ lyrics. They can be Lithuanian, Latin and Russian. There are many quotations of folk songs and lines of poems - these are worldly intertexts. There are especially many quotations of folk songs with the emphasis to the importance of the very song and the singing person. Most favorite maxims are in most cases Latin, also idioms, sayings. Religious quotations - these are words of prayers (both Latin and Lithuanian). The semantics of quotations and their role to the structure of the poem is being discussed in this article. Two J. Juskaitis’ poems (,,To Vytautas Macernis" and ,,The handiwork will fade") are also being analysed here. After the analysis, it has been stated, that the insertions of foreign texts in J. Juskaitis’ poems destroy the integrity and linearity of the text, causing tension and provoking dialogue. The quotations deform the syntax, strengthening the words’ semantic activity. When used systematically, they determine the nature of artistic world and create its exclusiveness. [From the publication]

ISSN:
1648-1496
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34453
Updated:
2018-12-17 12:55:47
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: