Ką "Sėja" pasėjo? Valstiečių liaudininkų idėjinė sklaida "Sėjoje" 1953-1963 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ką "Sėja" pasėjo? Valstiečių liaudininkų idėjinė sklaida "Sėjoje" 1953-1963 m
Alternative Title:
What did the sowing sow? Peasant populist ideas in "Sėja” (1953-1963)
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 70-81
Keywords:
LT
20 amžius; Liudas Šmulkštys; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra teigiama, kad Lietuvos valstiečių liaudininkų partija buvo ryški to meto politinė jėga. Sovietų Sąjungos okupacijos metais valstiečių liaudininkų veikėjai buvo suimami ir įkalinami. Nemažai jų buvo ištremta į Sibirą, žuvo. Dėl susiklosčiusių politinių aplinkybių nemažai tos politinės jėgos veikėjų pasitraukė į Vakarus. Emigracijoje valstiečių liaudininkų centru tapo JAV, kur 1953 m. buvo pradėtas leisti žurnalas Sėja. Žurnalas ir jo leidėjai buvo vienu pagrindiniu įtakojančiu veiksniu visoms šios politinės srovės veiklos kryptims, vykusiems renginiams ir kt. Visa liaudininkų išeivijos istorija neatsiejama nuo Sėjos istorijos. Autorė pabrėžia, kad susiklosčiusios aplinkybės skatino išsamiau pasidomėti Sėjos žurnalo tematika, įvertinti valstiečių liaudininkų vertybes. Straipsnyje siekiama pateikti ir atskleisti valstiečių liaudininkų idėjinę sklaidą 1953–1963 m. žurnalo publikacijose. Aptariamos Sėjos atsiradimo aplinkybės, žurnalo tikslai. Apibūdinama žurnalo tematika, nurodoma pagrindinė idėjinė kryptis. Pabrėžiama, kad žurnalas Sėja pristatydavo save tautinės demokratinės minties leidiniu. Žurnalo skelbiamu šūkiu buvo siekiama suvienyti išeivijoje susiskaldžiusius lietuvius. Sėja siekė skatinti jaunimo patriotinius jausmus, puoselėjo ryšį su Lietuva. Sėjos žurnalas buvo naudingas ir tuo, kad valstiečiai liaudininkai galėjo jame pareikšti nuomonę svarbiais to meto klausimais.Reikšminiai žodžiai: JAV lietuviai; Liudas Šmulkštys; Sėja; Valstiečiai liaudininkai; Varpas; Lithuanian Peasant Populist Union; Lithuanians in the U.S.; Liudas Šmulkštys; Peasant peoples party; Sėja; Varpas.

ENThe paper states that the Lithuanian Peasant Popular Party was a prominent political power at that time. The members of the party were arrested and imprisoned during the occupation by the Soviet Union. Many of them were deported to Siberia and died there. Due to political circumstances a large number of members of the political power emigrated to the West. The USA became the centre of these emigrants, and in 1953 they started publishing the journal “Sėja” [Sowing]. The journal and its publishers were the main influential factors for all activity directions of this political movement, events, etc. The entire history of these emigrants is inseparable from the history of “Sėja”. The author highlights that the circumstances urged to explore the topics of the journal in greater detail and evaluate the values of the Peasant and Popular Party. The paper aims to present and reveal the spread of the Peasant and Popular Party ideology in the journal issues of 1953–1963. It discusses the circumstances of appearance of “Sėja” and the aims of the journal. The paper describes the topics covered by the journal and indicates the main ideological focus. The journal introduced itself as the publication of the national democratic thought. Its slogan aimed to unite Lithuanians who were disunited in emigration. “Sėja” sought to promote the patriotic feelings of young people and fostered a relationship with Lithuania. The journal was also useful, because the Peasant and Popular Party could express their opinion in it on the relevant contemporary issues.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Lietuvių politinių partijų ir ideologinių srovių (iki 1940 m.) istoriografija / Mindaugas Tamošaitis. Istorija. 2011, Nr. 84, p. 49-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34447
Updated:
2018-12-17 12:55:46
Metrics:
Views: 37    Downloads: 9
Export: