О проблеме квалификационного тестирования в вузе

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
О проблеме квалификационного тестирования в вузе
Alternative Title:
  • Kvalifikacinio testo taikymas aukštojoje mokykloje
  • On problems of skilled testing in higher educational institutions
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 3, p. 81-85
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje akcentuojama būtinybė įdiegti testų metodikas, siekiant nustatyti rusų filologijos bakalaurų profesinio pasiruošimo kokybę. Remiantis mokymo turiniu gali būti rengiama moksliškai pagrįsta aprobuota ir standartizuota testų sistema. Jos taikymas vietoj tradicinių egzaminų bilietų leistų objektyviau nustatyti realias rusų filologijos bakalaurų žinias, patikimiau įvertinti būsimojo absolvento išsilavinimo kokybę ir tuo remiantis įtakoti mokymosi proceso efektyvumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Egzaminas; Išsimokslinimo kontrolė; Kompetencijos; Pasiruošimo kokybės įvertinimas; Testas; Testavimas; Testų metodikos; Vertinimo kriterijai; Vertinimo objektyvizavimas; Įvertinimas; Žinių matavimas; A test; Competence; Criteria of evaluation; Evaluation of knowledge; Evaluation of training quality; Examination; Mark; Objectification of estimation; Test methods; Testing; The control of learning.

ENThe author of this article emphasizes the necessity of introduction of test methods for evaluating the quality of professional proficiency of bachelors in Russian philology. On the ground of educational content there can be scientifically approbated and standardized test tasks. Their application instead of traditional examination cards allows to evaluate real knowledge of bachelors in Russian philology, to measure for sure the quality of training of the future graduating students and thereby to increase the effectiveness of the learning process as a whole. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34444
Updated:
2018-12-17 13:08:47
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: