Zoomorphic idioms expressing human unhappiness in English and Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Zoomorphic idioms expressing human unhappiness in English and Lithuanian
Alternative Title:
Nelaimę išreiškiantys zoomorfiniai frazeologizmai anglų ir lietuvių kalbose
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 3, p. 32-39
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - ištirti, kaip atsiskleidžia tam tikri nelaimės aspektai anglų ir lietuvių kalbų zoomorfiniuose frazeologizmuose, nustatyti tokių frazeologizmų panašumus ir skirtumus. Angliški ir lietuviški zoomorfiniai frazeologizmai buvo gretinami pagal reikšmę ir gyvūnų pavadinimų atitikimą. Tyrimas atliktas naudojant aprašomąjį, gretinamąjį ir turinio analizės metodus. Lietuvių ir anglų kalbų zoomorfinių frazeologizmų, išreiškiančių nelaimę, panašumams ir skirtumams nustatyti buvo surinkti 79 anglų ir 122 lietuvių kalbų frazeologizmai. Nelaimės sąvoka interpretuojama iš tradicinės (tautosakinės) ir moderniosios perspektyvos. Darbe buvo išskirta dešimt semantinių lietuvių ir anglų frazeologizmų grupių: silpna sveikata, mirtis, sunkus darbas/nuovargis, skurdas, problemos/sunkumai/pavojai, melas/išdavystė/nesąžiningumas, pykčiai, buvimas nelaimingam/nusiminusiam/nervingam ar kitų padarymas nelaimingu, alkis ir nesėkmė. Analizė atskleidė, kad abiejų kalbų zoomorfiniuose frazeologizmuose sutinkama 19 tų pačių gyvūnų pavadinimų: arklys, avis, gyvatė, jautis, karvė, katė/katinas, kirmėlė/kirminas, kiškis, lapė, meška, musė, ožka/ožys, paukštis, pelė, šuo, varna, vilkas, žąsis ir žuvis.Nors daugelis anglų ir lietuvių kalbų frazeologizmų žymi tą patį gyvūną, vis dėlto minimi gyvūnai atskleidžia skirtingus nelaimės aspektus. Išvados rodo, kad gausiausią nelaimę išreiškiančių frazeologizmų grupę sudaro fra-zeologizmai, kuriuose minimas šuo: 25% anglų kalbos frazeologizmų ir 30% lietuvių kalbos frazeologizmų. Kiti gyvūnai nesudaro didelių grupių. Tyrimas parodė, kad lietuvių ir anglų kalbose nelaimės sąvoka suprantama panašiai, tačiau pasirenkami skirtingi gyvūnai ir skirtingos sintaksinės struktūros tiems patiems psichologiniams aspektams išreikšti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anglų ir lietuvių kalbų zoomorfiniai frazeologizmai; Frazeologija; Gretinamasis metodas; Gretinamieji kalbų tyrimai; Nelaimės raiška; Zoomorfiniai frazeologizmai; Aspects of unhappiness; Contrastive method; Contrastive studies; English and Lithuanian animal idioms; Phraseology.

ENThe purpose of this study is to explore how human unhappiness is expressed through English and Lithuanian zoomorphic idioms. The research has been carried out deriving from both quantitative and qualitative perspectives, focusing on understanding of the main theoretical aspects of an idiom and the notion of 'unhappiness', and searching for the relationships between animal idioms in the comparable languages. To illustrate the main similarities and differences between animal idioms in two languages, 79 English and 122 Lithuanian animal idioms denoting unhappiness were subjected to the analysis. The comparative, descriptive and content analysis methods were mainly employed in the study. The analysis showed that the English and Lithuanian languages do not differ substantially in the choice of animals expressing the concept of unhappiness: 19 animal names coincided in both languages. However, although a number of idioms in the English and Lithuanian languages contain the same animals, they represent different aspects of unhappiness. The findings revealed that idioms connected with the dog comprise the biggest part of phraseological units in both languages; in the English language they make 25% while in the Lithuanian - 30% of the overall figure. Other animal names are not so conspicuous. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
The Analysis of English and Lithuanian idioms and the problems of their translation / Jelena Suchanova. Santalka: filologija, edukologija. 2013, t. 21, Nr. 2, p. 154-161.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34441
Updated:
2018-12-17 13:08:45
Metrics:
Views: 54    Downloads: 28
Export: