Ribos architektonika : literatūros lyginimo perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ribos architektonika: literatūros lyginimo perspektyva
Alternative Title:
Architectonics of the limit: in the perspective of literary comparison
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 2, p. 15-23
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Semiotika / Semiotics.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje apžvelgiama lietuvių ir Vidurio Europos XX amžiaus literatūros situacija: ieškoma ne tinkamų lyginimo kriterijų ir teorinių bei metodologinių nuostatų, bet galimybės lyginimo situaciją matyti sistemiškai, iš platesnės perspektyvos, sumodeliuoti tinkamas teorines nuostatas keliems skirtingiems tos pačios sistemos dariniams, to paties geopolitinio regiono literatūroms lyginti. Straipsnyje svarstomi lyginamojo literatūros mokslo, arba komparatyvistikos, klausimai, aptariamos artimiausio Lietuvai geopolitinio regiono lyginimo galimybės ir prielaidos, turimi teoriniai instrumentai. Teoriniu atskaitos tašku pasirenkami Jurijaus Lotmano semiosferos, kultūros tipologijos probleminiai svarstymai, iš kurių dominuojančiu atskaitos tašku tampa semiotinė "ribos" samprata. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Centras ir periferija; Daugiakultūriškumas; Europos literatūra; Semiosfera; Vidurio ir Rytų Europos literatūra; Centre and perifery; Centre and peripheral; European literature; Middle and East European literature; Multiculturalism; Semiosphere.

ENThis article provides an overview of Lithuanian and Middle European literature situation of the twentieth century: not appropriate comparison points, criteria, theoretical and methodological provisions but possibility to see the comparative situation systematically, from a broader perspective is being looked for. It also searches for the possibility to model appropriate theoretical provisions for several different formations of the same system, to compare the literatures of the same region. The article deals with matters of comparative literature science, opportunities and assumptions of comparison of region closest to Lithuania, theoretical instruments are discussed. Estonian Semiotics authority Yuri Lotman’s semiospheres, problematic reflections of cultural typology, are chosen as a theoretical point of reference. The semiotic conception of "the limit" becames the dominant point of reference. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34433
Updated:
2018-12-17 13:08:43
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: