Antropologiniai lietuviškojo kameriškumo motyvai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antropologiniai lietuviškojo kameriškumo motyvai
Alternative Title:
Anthropological Motives of the Lithuanian Chamber Music
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kameriškumas; Muzika, lietuvių; Chamber music; Lithuanian music.
Keywords:
LT
Muzika / Music.
EN
Chamber music; Lithuanian music.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos procesų akivaizdoje vis aktualesni tampa kultūrinio identiteto ir jo prigimties problemų klausimai. Straipsnyje nagrinėjamas kameriškumo dominavimo fenomenas Lietuvos profesionaliojoje muzikoje. Jį parodo ne tik kamerinės muzikos žanrų bei kamerinių ansamblių dominavimas, bet ir aiškiai matomas specifinis stambiųjų muzikos žanrų, kaip pvz., operos, turinys su ryškiomis kameriškumo, t.y. polinkio į introspekciją apraiškomis. Fenomenas nagrinėjamas remiantis A. Maceinos kultūros filosofija, kurioje apibūdinama lietuviškosios dvasios struktūra ir psichinis tautos tipas su polinkiu į melancholiją, lyriką ir subjektyvumą. Šių ypatumų priežastys siejamos su Lietuvos klimato ir kraštovaizdžio poveikiu tautos charakteriui, kuris atsispindi ne tik dvasios struktūroje, bet ir etninėse tradicijose, mąstymo tipe bei mene. Straipsnyje panaudoti pasisakymai muzikinėje spaudoje, kurie pagrindžia iškeltą antropologinę lietuviškojo kameriškumo kilmės versiją. Išvadose teigiama, kad lietuvių muzikos polinkis į kameriškumą gali būti tam tikra tautinio charakterio genetinės informacijos apraiška. [Iš leidinio]

ENIn the time of globalisation processes the issues of cultural identity and the problems of its nature become more and more relevant. The article analyses the phenomenon of predominance of chamber music in the professional Lithuanian music. It is evidenced not only by domination of the genres of chamber music and chamber ensembles, but also obvious specific disposition of the major music genres, such as opera, towards introspection. The phenomenon is considered with reference to A. Maceina philosophy of culture which described the structure of the Lithuanian spirit and psychic type of the nation with predisposition to melancholy, lyrics and subjectivity. The causes of the traits are associated with the impact of the Lithuanian climate and landscape on the character of the nation, which is reflected not only in the spiritual structure, but also in ethnic traditions, type of cogitation and art. The article contains quotations from musical press, which substantiate the anthropological version of the origin of Lithuanian chamber music. It is concluded that the disposition of the Lithuanian music to the type of chamber music might be considered the true manifestation of genetic information of the national character.

ISBN:
9986503574
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3443
Updated:
2013-04-28 15:52:39
Metrics:
Views: 14
Export: