Kari Liukkonen, Baltisches im Finnischen, Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kari Liukkonen, Baltisches im Finnischen, Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia / Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 235, Helsinki, Finnisch-Ugrische Gesellschaft, 1999, 178: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2001, t. 36, Nr. 1, p. 125-131
Recenzuojama knyga: Baltisches im Finnischen / Kari Liukkonen. Hels 178 p
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje analizuojama K.Liukkoneno knyga „Suomių kalbos baltizmai". Autorė trumpai pristato autorių ir jo nuveiktus darbus. Pažymima, kad knygoje aptariama apie trisdešimt žodžių, kurių kilmę kada nors jau buvo bandyta aiškinti, nurodydama, kokių žodžių tikslinamąsias etimologijas ji laiko labiausiai pavykusiomis. Atkreipiamas dėmesys, kad atmesdamas kai kurias iki šios knygos pasirodymo skelbtas etimologijas kaip visiškai neįtikinamas, K. Liukkonenas ne visada pasiūlo daug patikimesnę. Recenzentė teigia, kad K. Liukkonenas yra gerai išstudijavęs baltų kalbų garsų istoriją, ir tai padeda jam rasti arba rekonstruoti hipotetinį baltišką ekvivalentą aiškios etimologijos neturintiems suomių kalbos žodžiams, kuriuos dėl kokių nors priežasčių galima įtarti esant pasiskolintus. Pažymima, kad be vykusiai patikslintų etimologijų ir tokių, kuriose dar nemaža fonologinės garsų adaptacijos ir semantinės žodžių raidos painiavos, be drąsių, tačiau platesnės profesionalios diskusijos reikalingų hipotezių, K. Liukkoneno knygoje įtikinamai, pakankamai paprastai, be sudėtingų reikšmės pasikeitimo postulavimų ar vien teoriškai galimų nepaliudytų konstruktų įrodoma, kad kai kurie iki šiol patikimo savo reikšmės paaiškinimo neturėję suomių kalbos žodžiai yra niekieno nepastebėti arba beveik nepastebėti baltizmai. Autorės nuomone, šiai knygai būtų pravertusi išsami pavardžių rodyklė, nes be jos nelengva orientuotis cituojamoje atskiro žodžio etimologijos literatūroje, taip pat būtų parankiau, jei būtų buvusi įdėta išsami, o ne vien etimologizuotų žodžių rodyklė.Reikšminiai žodžiai: Kari Liukkonen; Baltizmai; Suomių kalba; Kari Liukkonen; Baltic borrowings; Finnish language.

ENThe review analyses the book “Suomių kalbos baltizmai” [Baltic Loanwords in Finnish] by K. Liukkonen. The reviewer briefly introduces the author and his works. The reviewer notes that the book discusses about thirty words, the etymology whereof has already been investigated, and indicates the specified etymologies which she considers to be most successful. She observes that by rejecting certain etymologies that have been published prior to his book as totally unconvincing, Liukkonen not always offers a more reliable etymology. According to the reviewer, Liukkonen has a good knowledge of the history of Baltic sounds, which helps him to find or reconstruct a hypothetical Baltic equivalent for Finnish words that do not have a clear etymology and that might be attributed to loanwords for some reasons. In addition to successfully specified etymologies and such etymologies that still contain confusion regarding phonological sound adaptation and semantic development of words, bold hypotheses yet which require a wider professional discussion, Liukkonen’s book proves in a convincing and rather simple manner, without sophisticated postulates over the change of the meaning or solely theoretically possible non-verified constructs, that certain Finnish words which so far had no reliable interpretation of their meaning are Baltic loanwords that have (almost) not been noticed before. According to the reviewer, a thorough index of surnames would have been useful for this book, because its absence makes it difficult to orientate in the cited literature on the etymology of an individual word; furthermore, the book would have gained benefit from a detailed index of more than just etymologised words.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34413
Updated:
2018-12-17 10:54:20
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: